19 EYLÜL 2010, Pazar

E2 E1 Sn2 Sn1 Reaksiyonlar Örnek 3

Reaksiyonun ne tür oluşabilir hakkında düşünelim biz Burada üzerinde bu molekülü vardır. Bunu adlandırma sorun üzerinden gitmeyecek. Bu video çok fazla zaman alacaktı. Ancak bu, metanol içerisinde çözündürüldü var. Biz reaksiyonlar ne tür hakkında konuşurken, biz gidiyoruz Sn2, SN1, E2 ve E1 reaksiyonlar arasında seçin. Şimdi, belki ilk etapta başlatmak veya yerde ben istiyorum Başlangıç ​​sadece çözücü kendisine bakmaktır. Ve biz reaksiyonun ne tür karar vermeye çalışıyoruz meydana gelecektir, önemli olan şey, yaklaşık isimli düşünmek Çözücü protik ya da aprotik? Ve bu çözücü sağ bakarsanız Burada bu

metanoldür. Bu Protik olduğunu. Ve durumda protik araçlar, ne anlama geldiğini hatırlamıyorum çözücü etrafında uçan protonlar, o vardır onlar tür gevşek gitmek ve bir molekülün etrafında atlayabilir başka bir. Ve neden o m

etanol çünkü Protik olduğunu biliyorum, neden Eğer hidrojen çok bağlanmış olan oksijen elektronegatif atomudur. Şimdi ve sonra Böylece her metanol moleküllerinin biri, Oksijen hidrojenin elektron çalabilir.

“E2, E1 Sn2 SN1 Reaksiyonlar Örnek 3 Http://www.khanacademy.org/video?v=MtwvLru62Qw: En fazla ücretsiz dersler...”
Khan Academy

Ve sonra elektron olmadan hidrojen kendisi, Hidrojen proton çünkü o etrafında uçan olacak Bir nötron yoktur. Yani bu, protik bir çözücüdür. Şimdi, diyebilirsiniz, iyi bir hidrojen ile bir şey yapar, Bu protik olurdu? Ve cevabım hayır. Eğer hidrojenin bir grup varsa, sadece bağlı karbon, yani protonlu değildir. Karbon elinden o kadar elektronegatif değil Bir hidrojenin elektron çalmak ve hidrojene sahiptir etrafında yüzen. Çok büyük bir hediye o

E2 E1 Sn2 Sn1 Reaksiyonlar Örnek 3 Resim 1 E2 E1 Sn2 Sn1 Reaksiyonlar Örnek 3 Resim 2 E2 E1 Sn2 Sn1 Reaksiyonlar Örnek 3 Resim 3 E2 E1 Sn2 Sn1 Reaksiyonlar Örnek 3 Resim 4

larak hidrojen çok bağlandığı oksijen gibi elektronegatif atom. Yani bu protik olduğunu. Ve biz reaksiyonların tümü dışarı protik düşündüğüm zaman biz iyi favors-- olduğunu düşünmek bile daha iyi bir şekilde okudu o ilgili o disfavors. O bize Yani bir SN2 veya olması muhtemel olduğunu E2 reaksiyonu. Ve bir Sn2 reaksiyon vardır mantığı güçlü ihtiyacı nükleofildir. Bir E2 reaksiyonu güçlü bir temel ihtiyacı vardır. Şimdi, protonları varsa etrafında uçan, nükleofil ya da baz proton ile reaksiyona muhtemeldir. Bu reaksiyona girm

esi muhtemel olmayan olur Alt tabaka kendisi. Yani bir protik çözüm, bir SN2 veya E2 olması olasıdır. Ne olması muhtemeldir bir SN1 ya da E1 reaksiyonudur. Bunların her ikisi de kendi bırakmak ayrılan grup ihtiyaç ve Aslında, etrafında protonları sahip stabilize etmek için yardımcı olabilir bir dereceye kadar çıkan bir grup. O SN2, E2 olası, SN1, E1 biraz daha olası hale Yani. Şimdiye kadar, bu bizim iyi adaylardır. Şimdi düşünmek sonraki şey, sadece bakmaktır kendisi ayrılan grup ya da olup olmadığını görmek Hatta, bir ayırma grubudur. Ve burada, bu molekül üzerinde gördüğünüz her şey, ya bir bir karbon veya buradaki iyot dışında bir hidrojen. Ve biz iyodür iyi bir ayrılan gruptur olduğunu biliyoruz. Peki, iyi bir ayrılan grup, bunun daha az yapmaz olasılıkla SN2 veya E2 olurdu ki. Bunların ikisi de iyi bir ayrılan grup ile de yapabilirsiniz. Ama bu SN1 veya gerekli bir gereklilik E1 reaksiyonu. Bunların her ikisinde de SN1 ve E1, ilk adım Ol ayrılan grup kendi bırakıyor olması. Bu hız belirleyici bir adımdır. Yani SN1 veya E1 için bir gereklilik, yani var hala gözüküyor. Biz bize bu biz düşünmek yapacak bir şey görmedim Bir SN1 veya E1 olmazdı. Bu, iyi bir ayrılan gruptur. Beni buraya yazalım. İyi ayrılan grubudur. Şimdi, biz burada düşünmek olabilir son şey Biz bırakarak olabilir karbon. Şimdiye kadar her şey SN1 ve E1 yönünde işaret ediyor, ve son şey türüdür bu ayrılan grup Yaprakları, bu karbondan bir karbokatyonu oluşturmak için gidiyor şu anda bağlı oluyor söyledi. Ve sırayla o karbokatyon makul olmak için kararlı, en azından bir ikincil karbokatyon olmalı en az iki karbon bağlı, ama ideal, ederdi Üç karbona bağlı olması. Bir üçüncül karbon olacaktır. Şimdi, ayrılan grubunun bağlı olduğu karbon da Bir üçüncül karbon. Bu bir, iki, üç karbona bağlı oluyor. bu nedenle bir üçüncül karbondur. Aslında istikrarlı bir karbokatyon olabilir. Bu bir kez daha bir üçüncül karbon, var SN1 ve E1 yanadır. Yani ipuçları burada bize söylemeniz SN1 ve E1 ne olacak. Ve aslında, her ikisi de ne olacak. Öyleyse mekanizması hakkında düşünelim. İlk aşamada, bir ayrılan grup ya da yapraklar Bu tepkilerden biri. Biz iyot bakarsanız Yani, zaten var Yedi değerlik elektronları. Bir iki üç dört beş altı yedi. Ve birinci aşamada, bir hız belirleyici aşaması SN1 veya E1 reaksiyonu, iyot, bir yakalamak için gidiyor karbon kapalı elektron. Ben orada yeşil sağ o elektron yapacağız. Yani, iyodür yapmak için iyot üzerine yakalandığını almak için gidiyor ve o karbon elektron kaybeder ve olmaya devam etmektedir Bir karbokatyon. Yani ilk adımdan sonra, biz bir şey var bu gibi görünüyor. Yani bizim molekül bu. O ne yaptığını açık Sadece bu yüzden, bu ok ben hepsini yapacağım buraya, o yüzden yol açıktır Bu bizim bir sonraki adımdır. Ve burada ne oldu? Bizim üçüncül karbon kendi elektronunu kaybetti. Yani şimdi burada bu karbon pozitif yüke sahiptir. Bu bir tersiyer karbokatyon var. Ve şimdi iyot iyodür haline gelmiştir. Bu molekül terk etti. , Bir, iki: Yani özgün yedi değerlik elektronları vardı üç, dört, beş, altı, yedi. Bu karbondan bir daha elektronu yakalandığını ve şimdi Bu-- Ben yeşil bunu yapmak istedim. Şimdi o, karbondan bir daha elektronu yakalandığını iyodür anyonu. Yani burada bu adım için ortak olan SN1 ve E1 reaksiyonu hem. Ayrılan grup terk etmek vardır. Şimdi, bundan sonra onlar farklılaşmaya başlar. Bir SN1 olarak, bir ayrılan grup, esasen ikame alır zayıf nükleofil ile. Bir E1, bir zayıf baz beta hidrojenlerin biri kapalı şeritler ve bir alken oluşturur. O yüzden bunları ayrı yapalım. Buraya Yani, ben SN1 yapacağım. Ve sağ tarafta, ben E1 reaksiyonu yapacağız. Bu yüzden bana buraya başlayalım. Yani SN1 buraya bu aşamada başlıyor. Ben sadece buraya bu adımı yinelemek gerekir. Yani bu bir pozitif yük vardır. Burada pozitif bir yüke sahiptir. Iyodür terk etti. Artık tüm değerlik elektronları çizmek zorunda değilsiniz. Ve sonra ne olacak? Biz zayıf baz ile ikame almak için gidiyoruz, ve konum Burada zayıf baz aslında metanol olduğunu. Burada zayıf baz metanol olduğunu. Bu yüzden bana burada bazı metanol çizelim. Bu, iki bağlanmamış elektron çiftleri ve bunlardan biri var zayıf bir üs. Bu bir elektron vermeye istekli oldu. Burada nedeniyle üzerinde kısmi negatif yüke sahiptir Oksijen elektronegatif, ama tam yok negatif yük, bu yüzden güçlü bir nükleofil değil. Ama bu karbokatyona bir elektron bağış ve olabilir Bu ne olacak budur. Bu karbokatyona bir elektron bağışlayacak. Ve o olur sonra, bu gibi görünecektir. Bu bizim orijinal molekül bu. Şimdi bu kırmızı elektron bağışlanmıştır karbokatyon. Bunun diğer ucu sağ burada bu mavi elektron oksijendir. Şimdi, yapıştırılır. Bu bizim oksijendir. İşte o oksijen elektron diğer çifti, ve bir hidrojen veya bir metil grubuna bağlanır. Ve sonra bu son adımı başka zayıf baz olabilir olduğu gelir ve orada hidrojen proton kapalı yakalamak mümkün. Ah, ben burada çok açık olmak istiyorum. Oksijen nötr oldu. Burada metanol nötrdür. Bu karbokatyona bir elektron uzağa vermektedir. Onu kaybetmişti çünkü karbokatyon bir pozitif yük vardı Başlangıçta. Şimdi geri bir elektron alır. Nötr hale gelir. Metanol, diğer taraftan nötral olduğu, uzak verir Bir elektron, şimdi onu becomes-- yüzden şimdi olumlu. Yani şimdi bir başka metanol olabilir. Başka bir metanol molekülü oturmuş olabilir Ayrıca bu kapalı proton yakalamak olabilir burada bir yere pozitif iyon. Yani burada bu bir, onu ya da nab ediyorum onunla bağ olacaktır. Gerçekten, hidrojen proton için elektron verecek. Hidrojenin elektron oksijen yakalandığını ve bu yüzden alır daha sonra bu, nötr hale gelir. Son aşamada Yani, bütün bu gibi bakacağız. Biz buraya bu var. Başlangıçta bağlanmış olan metanol kaybetti onun Hidrojen, bu nedenle bu gibi görünüyor. Biz sadece oksijen ve orada CH3 var. O zaman o bir elektron kazanmış çünkü artık nötr Hidrojen proton yakalandığını. Bunu çizmek istedim Yani, aslında bu iki sahiptir sadece böyle ekstra elektronlar. Eğer bu son metanol çizmek istiyorsan, şimdi var bir Pozitif katyon, bu nedenle bu gibi görünüyor. Bu yüzden, OH CH3 H, ve sonra bağlanmamış çifti hakkına sahiptir Orada, ve şimdi bu bir pozitif yük vardır. Yani SN1 tepkiydi. Şimdi, ortaya olacak diğer reaksiyon E1. Bir kez daha, bizim ilk step-- hayır, ben Bunu yapmak istemedim. Bizim ilk adım benziyor. Yani bizim ilk adımdır. Beni düz şeyi alayım. Yani ayrılan grup bırakmıştı. Yani her durumda, ayrılan grup bırakmıştı. Bizim iyodür burada olduğunu. Ve bir E1 reaksiyonunda, sen ikame alamadım. Ne beta karbonlar biridir olur bir hidrojen alır zayıf bir baz tarafından kendisine kapalı yürüttüm. Şimdi, bir beta karbon ne olduğu hakkında düşünelim. Alfa karbon karbokatyon karbondur. Oradaki bitti. Bu alfa karbon bulunuyor. Beta karbonlar bir karbon uzaklıktadır. Yani bu, bir beta karbondur, bu bir beta C ve daha sonra bu, bir beta karbondur. Şimdi, buraya bu karbon herhangi hidrojenin bağlı değildir. Sadece karbona bağlı oluyor. Böylece kimse herhangi bir hidrojeni kaybetmek değil. Ve sonra var bu karbon arasında seçmek zorunda üç hidrojenin ve aslında bu karbona bağlıdır iki hidrojenin bağlanmıştır. Daha önce çekmedi, ama dolaylı olarak var. Bu iki hidrojenin bağlandığı var. Şimdi Zaitsev Kuralı görünen ürün olduğunu söyler Karbon az hidrojeni vardır ne zaman üretilmiş olacak Bir hidrojen kaybeder. Yani bu işten, bu karbon iki hidrojeni vardır, bu üç vardır. Yani tabana hidrojeni kaybedecek biri ya da baz olarak hidrojen kaybetmeye karşı daha büyük olasılıkla, bir iki hidrojen olan bir değil, Üç, daha az hidrojen. Yani bu durumda bizim temel bir kez daha metanol olduğunu davranıyordu SN1 bir nükleofil olarak, zayıf olarak hareket SN1 bölgesindeki nükleofil. Şimdi zayıf bir baz olarak hareket edeceğiz. Yani biz buraya metanol hakkına sahiptir. Bu bir hidrojen var. CH3 Burada üzerinde bazı elektron vardır. Bu kısmi bir negatif yüke sahiptir. Bu, hidrojen elektron biri verecektir Sadece hidrojen protona. Hidrojen onunla kendi elektronu almaya gitmiyor. Bu elektron ardından karbokatyona verilecek gidiyor nötr hale ve bir çift bağı oluşturacaktır. Olur sonra Yani, biz bir şey kalır bu gibi görünüyor. Bu bizim orijinal molekül oldu. Şimdi, burada, sarı bu karbon, onu onun hidrojeni kaybetti. Buraya bu hidrojen hala orada. Ben isterseniz bunu çizebilirsiniz. Ben gerek yok. Bu sadece bir şey dağınık hale getirir. Fakat şimdi, birincil karbon ile bir çift bağ oluşturmuştur. Şimdi bir çift bağ kurdu. Hidrojen ile bağlanmış olduğu elektron şimdi oldu karbokatyona verilen. O olan bir çift bağı vardır. Ve sonra da metanol artık dönüşmüştür var pozitif iyon. Şimdi bir pozitif iyon dönüşmüştür: CH3. Ve şimdi bu bağı vardır. Bu, hidrojen ile bağı vardır. Ben bile kırmızı uzak verdiği elektron yapacağız. Ve sonra elektron ekstra yalnız çifti vardır. Yani, bu koşulda, biz ipuçları her baktı. Ipuçları tüm Sn2 ve E2 karşıydı. Onlar SN1 ve E1 tercih. Eğer olsaydı Yani, aslında bu yapmak olsaydı Aslında, bu tepki ne olur görmenizi denemek hem SN1 ve E1 reaksiyonlar ürünlerini alacağı, bu ürün ve buraya bu ürünler.

Açıklama

E2, E1 Sn2 SN1 Reaksiyonlar Örnek 3 Http://www.khanacademy.org/video?v=MtwvLru62Qw: En fazla ücretsiz dersler

Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

Khan Academy

Khan Academy

Misyonumuz, her yerde herkes için dünya standartlarında bir eğitim sağlamak. Tüm Khan Academy içerik www.khanacademy.org adresinden ücretsiz olarak sunulmaktadır.

YORUMLAR9.8/10

 • 284
  Olumlu
 • 4
  Olumsuz
 • 44
  Yorum
 • 137197
  Gösterim

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • HowToBasic

  HowToBasic

  8 Aralık 2011
 • Kenneth Håkonsen

  Kenneth Håk

  13 Mart 2011
 • mist64

  mist64

  30 Mayıs 2006

ANKETBu sayfa işinize yaradı mı?