3 Mart 2010, ÇARŞAMBA

Nefron İkincil Aktif Taşıma

Hepimizin parmağında ya da vücudumuzun herhangibir yerinde kesikler olmuştur, ve hemenbu bölgede bir kırmızılık,şişlik ve belki biraz ısı ve tabi ki burda meydana gelenlerdedolayı biraz acı da meydana gelir.Ve genellikle tecrübe ettiğimiz bu tarz bulgular,iltihaplı tepkiler olarak bilinir,ya da o kısımda bir iltihap meydana gelmiş diyebilirsiniz.Ve sanırım kesikleri olan insanlarbunları biliyorlardır.Sanırım modern tıp ile birlikteinsanlar bulguları sınıflandırma biraz daha iyiler,ancak herhangi bir kesiğin iltihabayol açtığı ya da iltihaplı tepkiler verdiği sizin içinyeni bir bilgi olmayabilir.A

ncak bu videoda ben bu oluşuma neyin yol .açtığını açıklayacağım-sanırım bunlara makro bulgular da diyebilirizHücresel boyutta ne oluyor?Çünkü iltihaplı tepkileraslında bağışıklıksistemimizin ilk savaş alanıdır.Savunmamızın i

lk hattında derimiz ya da derimizin dışındakisıvı ya da mukuslu zarlar var,ancak iltihaplı tepki bunların ötesinde bir şeyolduğunda gerçekleşiyor.Bir tırnak tarafında delindiğimiz de ya da herhangi bir virüs ya da

“Nephron Sekonder Aktif Transport Http://www.khanacademy.org/video?v=czY5nyvZ7cU: En fazla ücretsiz dersler...”
Khan Academy

bakteri türü derimizden ya da zarları saran mukustanöteye geçtiğinde....Bu savaş alanı, özellikleilk savaş alanıÖyleyse, hadi bir savaş alanı kuralım, böylece iltihaplıtepkilerde tam olarak ne olduğunu görebiliriz.Ve ben çok anlaşılır olmak istiyorum.Bağışıklık hala çok anlaşılmamış bir alan.Aktif araştırmanın olduğu bir alan.İnsanlar hala mekanizmasını anlamaya çalışıyor veoldukça da karmaşık bir alan.Eminim, sonuca ulaşmak içinbunu uzun süre çalışacağız.Sadece genel hatlarıyla kı

Nefron İkincil Aktif Taşıma Resim 1 Nefron İkincil Aktif Taşıma Resim 2 Nefron İkincil Aktif Taşıma Resim 3 Nefron İkincil Aktif Taşıma Resim 4

zarmaya, şişmeye,ısıyave acıya nelerin neden olduğunuaçıklayacağım.Deri hücreleri çizeyimDiyelim ki bunlar deri hücreleri.Bunlar gerçekten aşırıbasitleştirilmiş çizimler ama sadecenelerin gerçekleştiğini anlamanız için bir genel bakış sağlayacak.Enine kesit çiziyorum.işte burda bazı deri hücreleri var, sonra buraya-burası dış dünya....Bu deri hücrelerinin arasında başka hücrelerde çizeceğim.Sonra onların da ne yaptığından bahsedeceğim.Onlarla ilgili çok fazla ayrıntı vermeyeceğim.Hadi buradaki hücrelere mast hücreleri diyelim.Biraz daha mast h

ücresi çizeceğim.Başka bir tane de tam şuraya.İşte bu bir mast hücresi.Ve fagositoz videolarından hatırlayacağınız gibidendritik hücreler hücreler denen bir tür vardıve bunlar bizim derimize yakın kısımlar da bulunmaya meyilli hücrelerdir.bunlar dış dünyaya bakan kısımlara yakınyerlerde bulunurlar.Birkaç tane dendritik hücre çizeceğim vebunlar yardımcı T-hücrelerini aktive etmektegerçekten iyi olanlardan....Bunlara dendritik hücreler denir.Bunların sinir sistemiyle herhangi bir bağlantıları yok.Üstlerinde dallar varmış gibi göründüklerindenbu hücrelere dendritik (dallanmış) deniyor, ama onlar gerçekten fagositler (bakteri yiyen lökosit)ve dışa dönük arayüzeylere yakın olmaya eğilimlilerve parçacıkları yutarlar ve bunları yardımcı T-hücrelerine sunmaktaiyidirler ki böylece alarm zilini çalmayı ve böylece konusmayıtetiklerler.Bu sadece, normal, işleyen, mutlu bir deri.Burası da dışarısı.Burada da, hücre arası sıvı var....Bu sadece hücreleri saran ya da hücrelerin içindeyüzdüğü sıvı için kullanılan süslü kelimedir.Hücreler dolaşım sistemi ile doğrudan bağlantılıdeğildir.Oksijen dolaşım sisteminden hücreler arası sıvıya giderve sonunda hücrelere doğruyolunu bulur.Yani herşey doğrudan kılcallarla bağlantılıdır,ancak kılcallar dolaşım sistemimizde büyük role sahiptir.İzin verin bunu çizeyim.Sadece tüpler şeklinde çizmek yerine,dolaşım sistemimizin hücrelerini çizeceğim.Diyelim ki bu tam burda, bunlar dakılcalların endotel hücreleri.Bunlar, kılcallarımızın duvarlarını oluşturanhücrelerdir....Ve tabi ki bu enine kesit.Bunu boru şeklinde çizeceğim.Bu sandwich şeklinde değil.Aslında bu bir boru.Herşey enine kesitin içinde.Bunlar kılcal endotel hücreleri, ve tabi kitam burda kan akışımız var vekırmızı kan hücreleri burda....Bunlar kırmızı kan hücreleriBelki bunlar bu yönde akıyorlar.Bu kısımda, onlar oksijenlenmiş.Bunlar atardamar olabilirdi ve kırmızı kan hücreleri oksijenkaybettikçe toplardamara dönüşebilirdi.Ve tabi ki, dolaşan beyaz kan hücreleriniz de var,kırımız kan hücrelerinden daha az sayıda,ama sadece dolaştıklarını göstermek için vekalp tarafından pompalanarak dolaşım sistemindehareket ediyorlar.Şimdi normal şartlar altında,dolaşım sistemiyle hücre arası sıvı arasında gaz alışverişigerçekleşiyor, ve bir miktar hücre ve proteinalışverişi oluyor.Şimdi ne göreceğimiz şey,bir işgalcı geldiğinde olacak olanlar.Şimdi diyelim ki inek gübresine batmış bir çivi aldınızve sonra birileri sizi bu çiviyle dürttü.Hadi ne olduğunu görelim....Diyelim ki biri sizi bu inek gübresinebatmış çiviyle dürttü.İçinde bütün iğrenç şeyleri barındırıyor, burdaki patojenlermuhtemelen inek gübresinde oturan bir grup bakteriyesahip.İnek gübresini rastgele seçmedim.Bu muhtemelen iyi bir bakteri kaynağı.Çivi ilk savunma hattını deler delmez,derinizi de deler ve bir dizi olay meydanagelecektir.Bu bakterilerin bir çoğu, hemen sizin hücre arasısıvınızda yüzmeye başlayacaktır.Temasa geçtiği hücreler, onları deldi.Muhtemelen bazı hücreleri öldürdü.Bu deri hücrelerinden bazılarına da zarar verecek veBu deri hücreleri, bunu yapabilecek durumda olanlar,hemen kimyasal salmaya başlayacak.Kimyasal mesajcı olan kimyasallarısalmaya başlayacakilk başta, bölgesel olarak hücreler arası sıvıya,bişeyler oluyor.Bana bişeyler oldu.Bunlara kemokinler denir....Kemokinler, bir çeşit sinyal mekanıziması olaraksalınan küçük moleküller ve küçük proteinler için kullanılangenel bir kelimedir.Kemo kimyasaldan, kine kinetik için hareketten gelir.Bunlar mesajcılardır.Hareket ederler.Bu kemokinler salınırlar.Bu olağanüstü derecede karmaşıktır.Oldukça yüksek seviyede anlatıyorum.Bunlar, birçok kemokin çeşitleri.Ve ayrıca mast hücrelerine de sahipsiniz, ve bu mast hücreleripaslanmış çiviyle doğrudan temasa geçerekaktifleşir.Bu burdaki hücrelerden salınakkemokinler olabilir.Gerçek bakteriden salınan bazı moleküllerden deolabilir.Bu bakteriler ayrıca, hücreye girerkenfarklı ürünlerden de salınabilir.Ve bu yukardakilerden herhangi biri mast hücrelerini aktive edebilirve mast hücreleri histamin salar....Yüksek seviye de bir genel bakış veriyorum vekarmaşık and benceneler olduğuyla ilgili bir fikir sahibi oldunuz.eğer histamine kelimesi az da olsa tanıdık geldiysegeçen birkaç ayda, özellikle soğuk mevsimlerdeantihistamin kullandığınızdanolabilir.Histamin iltihaplı tepkilerde görev alan ana öğelerdenbiridir ve soğul aldığınız veburnunuz aktığında ya da bu tarz şeyler olduğunda,tüm bunlar iltihapli tepkinin ürünleridir veantihistaminler bu iltihaplı tepkiyi devre dışı bırakarak bazıbulguların ortadan kalkmasını sağlar.Ama bunun her zaman iyi olması gereklimidir sorusunuakla getirir.Çünkü bu videoda anlattığım ilksavunma hattı budur.Bu bağışıklık sistemimizin ilk savaş alanıdır.Ama, histaminin yaptığı birşey daha, kılcalları astarlamış endotelhücrelerine gitmek ve onların ayrılmasınasebep olarak kılcallarıdaha geniş hale getirmekBuna damar genişlemesi denir....Diyelim ki, hepsi az miktar histamin ileaktive oldu....Histamin geldi ve bunlardaha da ayrıldılar.Bunlar daha çok ayrıldılar vekılcallar daha da genişledi....İşte bunlar sizin şişliği aldığınız yerler veçünkü hepsi aniden oluyor ve kılcallar genişliyor, daha fazla sıvıve daha da küçülmesi sıvıların burada toplanmasınıtetikliyor.Buna damar genişlemesi denir vebu kılcalların genişlemesi içinkullanılan başka bir süslü kelime.Bunlar daha da genişliyorlar.Sıvı içlerini dolduruyor.Sadece bişeylerin burda toplanması değil,daha da kırmızı kan hücresi buraya toplanıyor veburda bir sürü sıvı var, beyaz kan hücreleri deancak kılcalların duvarları da daha fazla gözenekli olmaya başlıyor.Aniden, buraya gelemeyen şeyler,daha da kolay bişr şekilde buraya gelmeye başlıyor.Ve bu şeylerden birisi, daha kolay bir şekildeonlara doğru gidecekler ve bir kez dahabütün diğer şeylerin de olduğunu unutmayın.Histaminleri terkeden endotel hücreleri, belkideserumakarışıyor.Zarar görmüş alandan salınankemokinleriniz var.Yeşil olan şey, virüsler tarafındansalınan moleküller.Kemokinler mavi olanlr.Bunların hepsi buradan salınıyor.Ve böylece ilk cevap verenler fagositler, ve özellikle en fazla bulunan fagositler olan -beyaz kan hücrelerinin bir alt sınıfı- nötrofiller,bu kimyasallarıetkilediler.Bu kimyasalların fazla olduğu yöne doğruhareket etmek istiyorlar.Kılcallar arasında ki boşluk artık daha fazlaartıyor.Tam olarak buraya yaptığımız şeyaslında bir nötrofil.....Buradaki duvardan yuvarlanmayabaşlıyorlar.Bu olarak kenar boşluğu bırakmak denir.Bu duvardan yuvarlanıyorlar ve sonundaduvara yapışıyorlar.Duvara iyice yapışıyorlar ve sonra son olarakkılcal duvarlarındaki bu boşluklarda sıkışıyorlar.Buna kan hücrelerinin damar çeperlerinden dokulara sızması denir.Bazen de buna dışa göç denir.Tüm bunlar süslü kelimeler, ama bunlar esasen sadeceduvarlarda sıkışmaktır.Burdakiler nötrofiller.Ve sonra, tabi ki, damar genişlemesinden dolayı,burası nötrofillerin doluşmaya başlayacağı ve aslındatam olarak ihtiyaç duyuldukları yer.Bu nötrofiller burda olacak ve sonra ne yapacaklarsayapacaklar.Burdaki bazı bakterileri ve hatta bazı zarar görmüşhücreleriyutacaklar.Ve bu da sizin olmasını istediğiniz şey.İşte buraya savaş alanı dememin sebebi buydu.Aynı zaman da dendritik hücreler, diğerfagositler, virüsleri yiyecekler ve sonraonları yüzeylerinde gösterecekler.Ve gelenler sadece nötrofiller değil.Burası yığılmanın olduğu bölge ve bütün sıvı burayageliyor, burda B ve T hücreleri de varve onlar da kendi işlerini yapacaklar.Bunlar ayrıcakılcallara karşı yuvarlanırken marjinalleşmeyi deneyimleyecekve sonra diapedez meydana gelecekve sonra aktive olacakalr veve aslında özelbağışıklık sistemini yapacaklar.Burada bütün olanlar aslında size göstermek istediğim şeydive bu size neden bütün videoda iltihaplı tepkiyi ertelememin sebebiydi,çünkü bu tek bir basit şey değil.Bu aslında bütün oyuncuların gelip oynadığı savaş alanı,hatta derinizdeki ilk savunma hattı bileve sonra bütün oyuncular...iltihaplı tepkiler normalde spesific olmayan olarakkategorize edilirler çünkü bu olay ne gelirse gelsin gerçekleşecekama sizin nötrofiller gibi spesifik olmayanoyuncularınız var.Sizin B ve T hücreleri gibi spesifik olan oyuncularınız varve ayrıca spesifik olmayan tamalayıcı bir sisteminiz de var.Ve burda daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim, amasiz kan plazmanızda akan proteinlere de sahipsiniz kibunlar normalde aktif olmayan bölgede ama ne zaman ki iltihaplı tepkimeydana geliyor, bu proteinlerde, gerekli olarakaktifleşiyor ve bazen- bu yüzde yüz anlaşılmış değil-aktifleşiyorlar, bölünüyorlarbunların bölünmüş versiyonları,spesifik olmayan bir şekilde, gelenler den bazılarını-diyelim kibu durumda bakterileri-öldürüyorlar.İşte tam burda,sadece protein dizilerinden oluşmayan tamamlayıcı sistem,,istilacı patojenlere karşı spesifik olmayan savaşınilk hattının iyi bir çeşidi.Böylece umarım, bu size iltihaplı tepkide neler olduğunadair bir fikir vermiştir.Tahmin edebileceğiniz gibi, bütün buraya gelen sıvıve bütün kan burda toplanıyor.Bütün buraya gelen sıvılar, sadecehücreler değil, kılcallardan hücreler arası sıvılara gelenhücreler, aslında içeri giren sıvılarınız varve bu içeri giren sıvılara salgı deniyor....Böylece, bütün bu kızarıklık, şişmeve tıkanıklık, sizin bu bulgularımakro seviyede görmenizi sağlıyor.Herneyse, umarım, bunu faydalı bulmuşsunuzdur

Açıklama

Nephron Sekonder Aktif Transport Http://www.khanacademy.org/video?v=czY5nyvZ7cU: En fazla ücretsiz dersler

Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

Khan Academy

Khan Academy

Misyonumuz, her yerde herkes için dünya standartlarında bir eğitim sağlamak. Tüm Khan Academy içerik www.khanacademy.org adresinden ücretsiz olarak sunulmaktadır.

YORUMLAR9.8/10

 • 815
  Olumlu
 • 10
  Olumsuz
 • 119
  Yorum
 • 273597
  Gösterim

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • Droid Life

  Droid Life

  17 Kasım 2009
 • EmbarkToHeaven

  EmbarkToHeav

  3 EYLÜL 2007
 • MikeyMacintosh

  MikeyM

  28 Aralık 2009

ANKETBu sayfa işinize yaradı mı?