10 EYLÜL 2009, PERŞEMBE

Oksidasyon Birleşik Giriş

En molekül sodyum klorür atalım. En Periyodik tablonun bakalım. Sodyum, bu alkali metal içinde. Bu bir değerlik elektronu vardır. Bu Grup 1'de var. Ve bu yüzden sadece bu gerçekten bir tane olduğunda onu vermek istiyor. Ve klor bir halojen olduğunu ve tek ötede. Bu sadece tam sekiz değerlik olması bir elektron ihtiyacı en dış kabuğunda elektronlar. Bu yüzden gerçekten 1 elektron almak istiyor. Ve biz, bu hikaye birden çok kez hakkında konuştuk Özellikle erken kimya çalma listesinde. Peki biz ne olacak biliyorum. Bir elektron kaybetmek istiyor çünkü Sodyum, kaybedecek

elektron. Ve klor vermek için gidiyor. Ve klor bunu kazanmak için gidiyor. Ve böylece, sodyum olduğu bir durum var gidiyoruz bir elektron kaybetmiş, çünkü bir artı 1 yüke sahip olacak. Ve sonra klor çünkü o b

ir eksi 1 yüke sahip olacak bir elektron kazandı. Ve sonra da bu bir nedeni birbirlerine çekti olacak olumlu bir atom şimdi ve o biridir Şimdi negatif atom. Ve sadece Coulomb kuvvet onları birli

“Oksidasyon ve redüksiyon. Oksidasyon durumları....”
Khan Academy

kte olmak istiyorum yapacak birbirini. Ve biz bir iyonik bağ, tabii ki, bu diyoruz. Ben size Henüz bilmiyorum şey öğretti değil. Ve iyonik bağ, kelimenin tam anlamıyla bir kaybı vardı başka bir bileşikten elektron. Şimdi. bu çok kes-kuru bir durum. Ama biz oldukça değildi diğer durumlar gördüm kes-kuru. Örneğin, H2O. Eğer bir oxygen-- var ama bu birden gördüm Nerede Zaten kez eğer izliyorsanız için bu çalma. Ve 2 hidrojenin bağlı oluyor. A

Oksidasyon Birleşik Giriş Resim 1 Oksidasyon Birleşik Giriş Resim 2 Oksidasyon Birleşik Giriş Resim 3 Oksidasyon Birleşik Giriş Resim 4

ma biz bu oksijen aslında çok more-- çok olduğunu biliyorum, nitrojen, oksijen ve flor en elektronegatif bunlar elektron domuz gibi olduğu anlamına gelir atomu çoğu. Eğer varsa Yani oksijen hemen hemen gümrüklü herhangibirşey ancak bu durumda özellikle de, bu kadar hydrogen-- onun yönde elektronların çoğu çekin olacak. Yani olsa da bu kovalent bağlar, hidrojen Hala elektronlar öyle paylaşıyor oksijen ile bağlanmış olan. Elektronlar oksijen tarafına zamanlarının çoğunu harcamak Bütün bu olayı. Yani oksijen ucunda k

ısmi negatif yük var molekülü. Ve hidrojen kısmi pozitif yüklüdür. Ve bu konuyu konuşmuştuk. Bu hidrojen götürdüğüdür bağlar, ve bütün. Neredeyse bir var introduce-- Burada ne yapacağız olduğunu entelektüel bir araç. Biz bu bir iyonik bağ olmadığını biliyoruz. Biz bu kovalent bir bağ bu o, aslında biliyorum atom paylaşılır. Ama daha fazla onun çoğu zaman harcıyor elektronegatif atomudur. Bu kısmi negatif yük var bu yüzden. Yani biz oksidasyon durumları denilen bu sözleşmeyi oluşturmak. Bana bunu bir yere not edelim. Ve ben kelimesi bir saniye içinde ne anlama geldiğini açıklamak gerekir. Bu esas olarak bir iyonik ile assigning-- olan Bileşik, doğal, bir ücret atamak her atomun çünkü Gerçekten bir ücret var. Ama biz sevmiyorum bir dünyada yaşamak istiyorum diyelim Bu kısmi şarj, kısmi negatif. Biz bakmak, söylemek istediğim, bu olsaydı, varsayımsal bir iyonik bağ, ne gibi görünürdü? Kim elektron ve kim kazanacaktır elektron kaybeder? Suyun durumda Yani, tamam demek zorunda olsaydı, kim elektron kazanmış? Sen oksijen hidrojenlere 2 elektron kazanmış söyleyebilirim, ve hidrojen atomu da oksijenin her 1 elektron kaybetti. Yani hidrojen, her biri bir artı 1 yüke sahip olacaktır. Ve sonra oksijen eksi 2 yüke sahip olacaktır. Şimdi, bu çok açık olmak istiyorum. Bu gerçekten neler değildir. Bu, biz konum sadece bizim küçük entelektüel oyun bir oksidasyon devlet denir oynarken. Daha sonra neden bazı anlamak için gerçekten yararlı olacak reaksiyonlar meydana. Ama ben sadece çok açık olmak istiyorum. Bu iyonik bağlar olsaydı bu varsayımsal bir ücrettir. Yani sadece kim daha, söylüyorsun electronegative-- ve elektronegatiflik, gider, unutmayın alttan sağ üst bıraktı. Peki bu en elektronegatif atomlar, hangi en çok elektron domuz seviyorum demektir. Bunlar en az. Yoksa siz de onları en çok diyebilirsin onlar vermek istiyorum demektir elektropozitiftir, En electron. Peki ne yapardın Tamam, demek olduğunu. Daha fazla elektronegatif, Sadece diyelim onlar Aslında elektronları olsun. Ve bu daha elektropozitif atomu, bunlar elektronları verir. Hatta biz arasında bir şey olduğunu biliyorum ama. Aslında kısmen var. Şimdi bu sayılar. Bu, hidrojen moleküllerinin, bu varsayımsal iyonizasyon. Bu onların oksidasyon numarası denir. H2O hidrojenin yükseltgenme sayısı artı 1. Yani biz orada hidrojenin her biri için bir artı 1 yazabilirsiniz. Ve sonra oksijen için yükseltgenme sayısı 2 eksi. Ve biz bu konuda konuşmak şekilde, hidrojen demek moleküller burada okside edilmiştir. Ve size bu ise been-- ettik demek gibi tür durumda, bunlar oksijen ile yükseltgenmiştir. Ve bu en azından aslında çok şaşırtıcı bir nokta, ya da başlangıçta bana oldu. Ben ilk oksidasyon öğrendim zaman Çünkü benim gibi, ah, o oksijen şeyler böyle yapar. Kelime, en azından kelime, oksijen vardır, ya da olduğundan oksijen parçası başlayarak. Yani, oh oksidasyon oksijen için ne demek gerekir diye düşündüm Tek gereken anlamına gelir diğer atomlar, onlardan uzak elektronlar. Genellikle, kendisi için 2 elektron alır. Belki de diğer atomların her birinden 1 aldı. Eğer ettik Yani eğer okside edilmiş, size elinden alınan elektronlar yaşadım. Ve böylece bir pozitif yük olacak. Şimdi, bu yorumun sadece kısmen doğrudur. Gerçekte o yapıyor bu oksijen olmak zorunda değildir oksidasyon. Yani, örneğin, bana hidrojen florür yapalım. H F. Ben Fl olarak flor yazma benim alışkanlık döken ettik. Ben şimdi onun element sembolü F. sadece olduğunu hatırladım Bu nedenle, hidrojen florür, bir sulu çözelti içinde ise, o hidroflorik asit olurdu. Bu, hidrojen, burada florin en bir bağ var: elektronegatif atomuna sahiptir. Peki burada ne olacak? Bir kez daha, gerçekte, hidrojen sharing-- olmasıdır Bu florin ile kovalent bir bağ. Ama elektron burada, zamanının çoğunu geçirdiği florin atomudur. Yani, burada kısmi negatif yük zorunda gidiyoruz ve kısmi olumlu. Ama biz bu kısmi, yarım oyunu sevmiyorum. Biz bakmak, söylemek istiyorum. Bu, varsayımsal bir iyonik bağ, olsaydı bunlardan biri ise insanlar kazanmak ya da bir elektron kaybetmek zorunda, nasıl dışarı oynamak istiyorum? Bu durumda, bu adam daha çok elektron domuz seviyor Hidrojen oranla daha. Yani flor elektron kazanmak ve bir oksidasyon olurdu Eksi 1 sayısı. Ve hidrojen elektron kaybeder ve bir olurdu artı 1 oksidasyon sayısı. Bu durumda, hidrojen, okside edilmiştir. Ve görülecek hiçbir oksijen var, dikkat edin. Yani bunu düşünmek yolu, flor, hidrojen yaptıklarını Oksijen yapardı. Örneğin. Ben Bernie Madoff'ed oldum derseniz. Bernie Madoff alıyor gerçek bireysel olmayabilir para ve verecek bir Ponzi şeması içine koyarak, ancak başkası aynı şeyi yaptığını demek Bernie Madoff size yapardı. Aynı şekilde, hatta hiç oksijen burada var ama Yani flor hidrojeni okside olmuştur. Şimdi, ben başka bir kelime tanıtacağız ve bu azalma var. Azaltma oksidasyon tersidir. Ben mavi yazacağım. Ve bu sadece ücretten bir azalma anlamına gelir. Bu, hidrojen, flor, molekülde veya hidrojen florür Yani molekülü hidrojen okside edilmiştir. Bu elektronlar olmuştur çünkü okside olmuş ondan alınan. Yani oksijen kendisine yapmış yapardı. Ve bu yüzden, şimdi, bir pozitif yük vardır. Ve onun yükseltgenme sayısı artı 1. Tam bir elektron uzak alınan olurdu çünkü hipotetik iyonik bağ bundan. Şimdi, flor düşürüldü. Bu oksidasyon hali, 1 azaltılmıştır. Hiçbir hidrojen etrafında onu olsaydı nötr olurdu. Ama şimdi eksi 1 yüke sahiptir. Çünkü bizim varsayımsal dünyanın hiçbir kısmi var ve Ücret, daha elektronegatif var. Bu hidrojen atomu aldı. Bu yüzden eksi 1 yüke sahiptir. Onun ücret düşürülmüştür. Bu oksidasyon hali düşürüldü. Sizin oksidasyon hali sadece varsayımsal ücrettir. Ve ben bunu düşünüyorum nasıl. Azaltma varsayımsal sorumlu azalması anlamına gelir. Ne olur, oksijen yapmış Oksidasyon aracı değil mi? Bu da demek hangi olur, elektronlar uzak atmış Eğer bir pozitif yük var anlamına gelir. Ama bazı ders kitapları, ya da bazı öğretmenler bakarsanız, onlar size bir anımsatıcı vereceğim. Aslan GER diyor. Gerçekten alakasız çünkü ben, küçük de diyor, söyleyeceğim anımsatıcı için. Ve bu Leo anlamına gelir hatırlamak sadece bir yoludur Elektronlar kaybetmek Yükseltgenme eşittir. Ve Elektron alma Azaltma eşit olduğunu söyledi. Şimdi bana, ilk dediğinde, oh kazanıyor ediyorum bekleyin Elektronlar, ama azalır alıyorum. Ne azaltılmış oluyor ki? Ne azaltılmış oluyor çünkü, senin şarj olduğunu Elektronlar negatif. Bir negatif yük ile bir şeyler kazanıyor ediyoruz. Azalma nereden geldiğini Peki bu. Oksijen Oksijen normal yapacak olmasından geliyor Eğer elektron kaybedersiniz. Normalde, hatta sizden uzağa elektronları alacak Oksijen şey olmayabilir ama reaksiyonu ile yapmak. Şimdi, periyodik tabloda bakabilirsiniz, ve biz Belirli bir ne bir oksidasyon devlet, çoğu moleküllerde, sanırım atom olacak. Bu adamlar tüm alkali toprak metalleri bulunmaktadır. Ve bu gerçekten bir yorum olduğunu. Bu tür yeni bir şey olarak öğretti. Ama biz bu adamlar hepimiz biliyoruz. Yapar çünkü, elektron vazgeçmek seviyorum Onları kararlı. Çünkü onların dış kabuk bu bir elektron var. Böylece artı 1 bir oksitlenme haline sahip olma eğilimindedir, oldukları bir elektron vermek eğiliminde olduğu anlamına gelir. Örneğin, ben sodyum klorür yazarsanız. Bu durumda, oksidasyon durumu ve yansıtıcı olan Onların ücret. Bu şarj oksidasyon durumuna eşittir. Bu bir elektron verdim. Ve bu doğru burada alkali metallerin tümü için doğrudur. Orada hidrojeni dahil değildir, unutmayın. Hidrojen özel bir durum biraz çünkü. Bu periyodik tabloda burada atılmış olabilirdi. O onun en dıştaki kabuk, içinde bir elektronu vardır çünkü Sadece onun sadece kabuk. Ama iki tane, ve bir yapılandırmayı olması da mutlu helyum gibi. O çok yakın olduğu gibi Yani neredeyse görüntüleyebilirsiniz kabuğunu tamamlayarak. Bu yüzden bazen alkali metal türü özellikleri vardır. O istediği yere Ve bazen, özellikleri, halojen etti elektron kazanır. Yani hydrogen-- en hidrojen biriyle bağ olduğunu varsayalım Bu adamlar, değil mi? Yani sen lityum hidrit vardı diyelim. Yani bu durumda, lityum, burada. Onun elektron kaybetmek seviyor. Bu yüzden onun elektron kaybedersiniz. Yani artı 1 bir oksidasyon durumuna sahip olacaksınız. Ve hidrojen olan elektron kaybeder. Hidrojen lityum daha elektronegatif olduğundan. Hidrojen, çünkü sahip olduğu daha sonra o 1 elektron vermek helyum gibi elektron konfigürasyonu. Yani hidrojen 1 eksi olacaktır. Kabaca insanlarla bu durumda, hidrojen bağları Periyodik tablonun sol tarafında. Yani lithium-- sadece bizim terminoloji gözden geçirmektir. Lityum hidrojen edildiği şekilde yükseltgenmiştir. Hidrojen lityum azaltılmıştır. Onun şarj aşağı indi. Onların yükseltgenme sayısı? Ayrıca lityum 1 eksi hidrojen 1. Bir oksidasyon halinde toplamı nedir nötr molekül için? Bu durumda, ah, bu, size masraf toplayın ve almak 0'a eşit. Ve bu büyük bir paket var. Ardından, genel olarak, bana izin molecule-- nötr varsa Bu yazınız. Ben sadece nötral bileşik söyleyeceğim. Sonra oksidasyon durumları 0'a ekleyin. Eğer bir nötr olmayan bileşik varsa ve bir artı varsa 1 Moleküllerin tüm oksidasyon durumları içinde, şarj senin bileşik senin şarj kadar eklemek için gidiyoruz. Peki, bana başka bir örnek vereyim. Bu yüzden, bu durumda, I hidrojen vardı Bu adamlarla bağlanması. Bu durumda, hidrojen, elektron aldı biridir. I OH eksi vardı diyelim. Bu nedenle, hidrojen, bu durumda, bu ile ilgili ne zaman bu kadar sol tarafta değil bir şey, süper elektronegatif atom ile ilgili, hidrojenin oksidasyon durumundaki artı 1. Sağ? Şimdi, oksijenin normal oksidasyon durumu, bu bağlar ne zaman hemen hemen her şeyi ile ben özel bir durum vereceğim else-- ve Birkaç moments-- 2 eksi. Normalde diğer şeyler iki elektron alır çünkü. Biz su ile olduğunu gördüm. Oxygen'den oksitlenme durumu, çoğu durumda, 2 eksidir. Burada iki elektron kazanmış değil Yani olsa bile, biz olarak oksidasyon numarasını yazarsınız eksi oksijen için 2. Ve o zaman iki oksidasyon durumları toplayın, eksi 2 artı 1. Eh, aslında ben geri götüreyim. Çünkü bu Oksijen ekstra elektron kazanmıştır Zaten bir iyon. Bu durumda Yani, bu, OH, oksijen elektron çaldı başka birinden. Bana o çizelim. Sonra oksijenin normal olarak, 3, 2, 1 sahiptir 4-- ve oksijen vardır onun değerlik kabuğu tamamladı. Yani aslında, ekstra elektron aldı Başka bir yerden. Yani kesinlikle bu durumda eksi 2 şarj var. Oksijen eksi 2 yüke sahiptir. Bu elektron çünkü hidrojen, bir artı 1 yüke sahiptir oksijen ile o alınır. Ve böylece bu molekülün toplam yükü eksi 2 artı 1, 1 eksi olan. Eğer OH üzerinde eksi 1 yüke sahip Ve bu yüzden. Yani oksidasyon durumları toplayın ve gidiyoruz sorusunun altında atom ücret olsun. Şimdi, biz zaten bu adamların çoğu bir olduğunu gördüm artı 1 oksidasyon hali. Buradaki adamlar, alkalin toprak metalleri, bir oksijen var artı 2 devlet, iki atomlu vermek istiyorum çünkü. Biz zaten hidrojeni gördük. Burada insanlarla bağ varsa, bunlar elektron alır. Bu yüzden azalmış olsun. Bu yüzden eksi 1 bir oksitlenme haline sahiptir. Ama eğer sağ taraftan bu adamlarla hidrojen bağları tarafı, elektronları uzakta verir. Yani artı 1 bir oksidasyon durumuna sahip olacaktır. Biz Hidrojen florür ile gördüm. Bu hidrojenle durumda olurdu klorür, hidrojen bromür. Sen su ile davayı gördüm. Tüm bu durumlarda, hidrojen uzağa veriyor biridir elektronlar. Yani okside olur. Ve bu adamlar azalır, ya da oksitleyici ajan olsun. Şimdi, buraya bu adamlar ne dersiniz? Ne bizim Halojenler hakkında? Eh, hepsi elektron almak ister. Yani tipik oksidasyon durumu 1 eksi olduğunu. Oksijenin normal oksidasyon durumu? Biz sadece 2 eksi gördüm. Ve seni gerçekten birkaç biridir bir örnek, göstereceğim olgular oksijen yok eksi 2 oksidasyon durumu. Ve daha sonra bu diğer elementlerin bir sürü içinde, var birden fazla olabilir arasında Farklı oksidasyon durumları. Ve biz örnek bir sürü görürsünüz. Eğer biliyorsanız Ama bu hidrojen ise, ya da artı eksi 1 Hidrojen bu adamlarla bağ olduğunu, bu bir artı 1. o verir bulunuyor deplasmanda elektronlar. Bu adamlarla bağlar ise, eksi 1 var. bu elektronları alır. Eğer biliyorsanız oksijen iki elektron almaya meyilli, bu yüzden vardır eksi 2 oksidasyon durumu. Ve halojenler birini almaya. Eğer biliyorsanız, normalde tüm anlamaya bileşik diğer insanlar. Peki ne yapacağım ben şimdi orada bırakacağım olduğunu. Ben zamanla koşuyorum biliyoruz. Bir sonraki videoda, bazı, belki daha fazlasını yapmak için gidiyoruz Zor örnekler.

Açıklama

Oksidasyon ve redüksiyon. Oksidasyon durumları.

Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

Khan Academy

Khan Academy

Misyonumuz, her yerde herkes için dünya standartlarında bir eğitim sağlamak. Tüm Khan Academy içerik www.khanacademy.org adresinden ücretsiz olarak sunulmaktadır.

YORUMLAR9.5/10

 • 684
  Olumlu
 • 31
  Olumsuz
 • 150
  Yorum
 • 323939
  Gösterim

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • hanksranger

  hanksranger

  6 EKİM 2009
 • majesticdubstep

  majesticdubs

  3 Kasım 2011
 • Māris Zaharovs

  Māris Zahar

  28 Mayıs 2008

ANKETBu sayfa işinize yaradı mı?