8 EYLÜL 2009, Salı

Asitler Ve Bazlar Eşlenik

Biz asit makul sayıda gördüm reaksiyonları ve baz reaksiyonları. Yani sadece inceleme için birkaç tanesi yazayım ve diyelim Burada genel bir model görebilirsiniz görmek. Ve bu bir sürü size herhangi bir haber olmayabilir. Yani eğer biz hidrojen florür var, ya da bir yer var ise Sulu çözelti bu hidroflorik asit var. Biz kesmek değil acid-- bu zayıf olduğunu biliyorum Tamamen. Yani denge içinde. Denge Bazı türü. Bu konsantrasyonlar eşit olduğu anlamına gelmez. Bu hidrojen kesilir. Aslında, biz gerçekte biliyoruz, o birlikte bir yolculuk etiketleri Başka bir su molekülü ve fo

rmlar hidronyum. Ve sonra tabii ki, bu hala sulu olduğunu have-- vb. Her şey su içinde oluyor. Ve sonra da florür anyon kalan, ya da var negatif iyon. Ve bu da bir sulu çözelti içinde de geçerlidir. Ve biz, as

lında rewritten-- var bana başka yazalım olabilir Reaksiyon burada, sadece bu yüzden genel desen görebilirsiniz. Bana başka asidik reaksiyon yazalım. Bana amonyak yazalım. Böylece NH4 var plus-- fazladan

“Giriş asitler ve bazlar eşlenik Http://www.khanacademy.org/video?v=0LM6wPpypxM: En fazla ücretsiz dersler...”
Khan Academy

bir hidrojen Amonyağın an-- beni sadece bir sulu çözelti içinde ki- yazalım. Bu kapalı haşhaş o hidrojenin birine ilişkisini edebilirsiniz Bir sulu çözelti içinde. Ve sonra, NH3 amonyak var. Bu sulu çözelti içinde de geçerlidir. Şimdi her ikisi de bir denge reaksiyonu tanımlar, ancak Tür biz zayıf asitler ile uğraşıyoruz anlamına gelir. Sen bir asit almak ve onlar olan hidrojen üreten konum eğer bir asit Arrhenius tanımına en az they Bronsted-Lowry tanı

Asitler Ve Bazlar Eşlenik Resim 1 Asitler Ve Bazlar Eşlenik Resim 2 Asitler Ve Bazlar Eşlenik Resim 3 Asitler Ve Bazlar Eşlenik Resim 4

mına baktım çözeltiye proton veren. Onlar için proton veren ediyoruz, hyrdonium yaratıyorsunuz etrafında su. Ama bu tür bir asit olarak tanımlıyor. Ama biz bunu bir zayıf asit olduğunu biliyorum, bu yüzden bu reaksiyon iki gider yol. Yani biz bir ölçüde aynı tepkiyi yazabilirsiniz Temel tepki. Yani biz hidroflorik asit bizim olduğunu söyleyerek yerine can-- Ben sadece bir florür anyon varsa acid-- biz eğer, hey söyleyebiliriz Ben sadece burada olumsuz bir florür var, ben bir söyleyebiliriz Ben as

lında açmayız koyarsanız olumsuz florür, ben tutmak Aynı hatayı yapma. Flor, içinde bir l bulunmamaktadır. Ben klorür yapar, çünkü bunu. Bana bu silmek edelim. Hidrojen florür HF olan. Yani sadece F var. Beni periyodik tabloda gidelim. Bak, ben her zaman klor nedeniyle ile flor karıştı F sadece flor içindir. Ama noktası olsun. TAMAM. Yani bir aynı zayıf asit dengesini yazabilirsiniz zayıf baz dengesi. Yoksa bir sulu negatif flor anyonu söyleyebiliriz çözüm Şarkı söylemeyi kes dengede ve şimdi biz söylüyorsun Ben bu o gidiyor demektir baz düşünüyorum [anlaşılmaz] konsantrasyonunu artırır. Yani bu yapmak isteyebilirsiniz ne kapmak için isteyebilirsiniz olduğu bu suyun bir kısmı hidrojen sulu çözelti içinde. Bu yüzden bazı hidrojen kapmak ve hidrojen florür olur ya hidroflorik asittir. Bana bu kırmızı renk yapalım. Sulu var. Ve nerede bu hidrojen elde ettiniz? Peki, çevredeki su birinden aldım molekülleri, H2O tekabül eder. Şimdi hidrojenin biri birilerine bu yana Sadece OH eksi. Yani çevredeki su molekülü, OH eksi sulu olduğunu. Şimdi bu farklı görünebilir. Bu, çevredeki ortama, bir hidrojen verici ve bir o zaman sadece flor molekülü ile kalacaksın. Peki, bu temelde bir hidroksit molekülü yaratıyor Çevredeki ortamın dışında temel görünüyor, ama çok eğer düşünmek, bu reaksiyonlar aynıdır. Ben sadece ters yönde gitmiş olabilirdi ki. Sen hey, bu bazı reaksiyona gidiyor, söyleyebiliriz rastgele hidronyum molekülü veya rastgele, serbest duran Orada proton. Ve sonra hidrojen florür oluşturabilir, ama biz biliyoruz Bu hidronyum sadece, her yerde oturuyor değil Eğer ters bir tepki almak zaman, ne zaman sen Bu yöne giden bu kapmak zorunda değildir Bir H3O hidrojen. Bir H2O onu yakala. Ve sonra bu reaksiyonu olurdu. Bu eşdeğerdir. Ve biz amonyum ve AMONIA için buraya aynı şeyi yapabilirdi. Biz temel olarak amonyak yazabilirsiniz. NH3 Bir kapmak Şarkı söylemeyi kes zayıf bir baz olarak dengede onun çevresindeki ortamdan hidrojen haline NH4 artı bir sulu çözeltidir. Sonra bu muhtemelen, bu hidrojen kaptı olurdu su molekülü bunun etrafında ne var, çünkü. Ve böylece su molekülü bir OH eksi olacak. Ve şimdi bu amonyak zayıf bir baz görünüyor. Amonyum zayıf bir asittir. Fakat bu eşdeğer reaksiyonlardır. Şimdi, büyük olasılıkla zaten burada bir ilişki görüyoruz. Amonyum zayıf bir asittir. Amonyak zayıf nokta. Ve ikisi arasındaki fark nedir? Sadece bir H. Hidroflorik asit, zayıf bir asit, bir flor anyondur. Negatif flor zayıf bir temel oluşturur. Ve ikisi arasındaki fark nedir? Bir hidrojen sadece fark sensin. Bana bunu bir yere not edelim. Yani beni zayıf asit yazalım. Ve sonra da zayıf tabanı var. Bana bizim zayıf asit ilk yazalım base-- yüzden zayıf. Biz hidroflorik asit vardı, sonra zayıf baz sizi bir aslında sadece sadece hidrojen dökümü Hidrojen proton. Sen elektron tuttu, bu yüzden bir negatif yüzden Orada şarj edin. Onun bir elektron olmadan Hidrojen sadece bir proton olduğunu hiçbir nötronu vardır çünkü. Diğeri NH4 artı oldu. Siz hidrojenden birini dökümü ve NH3 olsun. Yani oluyor fark nedir? Bunlar eksi hidrojendir. Bu şekilde giderseniz Veya, bir hidrojen artı konum. Yani konjugelerin bu tür var. Ve bu tüm tanıtan bir uzun soluklu bir yol olmuştur Bu eşlenik çift var bu fikre sen. Sadece hidroflorik asit ya da hidrojen florür ve benzerleri flor anyonlarıdır. Peki bu eşlenik çiftler vardır. Aynı olan iki molekül, esasen Hangi bir hidrojenin bir fark dışında. Tek hidrojenden fazla değil. Birisi size iki gösterir nerede Bir gün bir test olabilir İki hydrogens-- kişilerce ayrılır moleküller olur konjuge çift olamaz. Sana H2O göstermek Örneğin, ve OH eksi, bunlar eşlenik çift. Buraya bu tam olarak bu eksi bir proton olduğu için. Ve aslında, bu sadece eksi olmadığını Net olarak ifade edeyim hydrogen-- eksi proton. Bunlardan biri elektron tutuyor. Yani bu eksi bir hidrojen proton, bu artı bir Hidrojen proton. Peki bu ikisi arasındaki fark olan Sadece bir hidrojen proton. Peki bu eşlenik çiftler vardır. Ben olsaydım, şimdi o H3O ve OH eksi, sen olabileceğini söylemek Hey, bu bir üs, çok asidik, söylemek için cazip, Bu konjügat çiftidir. Ama hayır, 2 H 2 proton fark var. Bu H3O sebebidir. Orada 2 proton farkı, yani bunlar konjuge değil çiftleri. Bu yüzden bana sadece dışarı çapraz edelim. Ama bunlar. Şimdi, sen-ebil demek, sen H3O varsa, hey, diyebilirsiniz eşlenik base-- ne ve bu yeni bir kelime Ben sadece H3O için eşlenik baz ne ki-- seni tanıttı H3O ise bir asittir? Peki, ondan tek bir H almak ve H2O olsun. Yani bu bir eşlenik çifti. Ve ben sadece bu yüzden şimdi, onu tanımlamadan bir kelime söyledi bana açıklayalım. Her eşlenik çifti içinde bir asit ve bir tabanı var. Derseniz Ve, ah, için eşlenik baz nedir oh, hidroflorik asit, bir hidrojen kurtulmak ve sen diyorsun Sadece bu flor anyon var. Dediğin, ben bir üs olarak ne olduğunu amonyak bazıları var eş asidi? Birisi size sorar Yani, bir konjuge asit nedir, bir ekleme Hidrojen buna proton ve amonyum olsun. Yani bu eşlenik asit diyebiliriz. Bana sadece terminology-- konjugatını değiştirelim. Ve biz bir kullanarak olmak zorunda değilsiniz, aslında bu görürsünüz zayıf asit veya zayıf bir baz. Konjuge asit ve sonra bir eşlenik tabanı var. Ve bir şey konjuge asit olabileceğini bile ya konjuge baz, mutlaka they anlamına gelmez çok temel, örneğin, ya da çok asitli için. Ben hidrojen klorid varsa, biz bu güçlü asit olduğunu biliyorum. Hidrojen klorür. Onun eşlenik baz biz aslında sadece kurtulmak Bu hidrojenin biri onu almaz Proton onun onunla elektron. Yani sadece klor negatif iyon olacak. Bu, konjugattır. Sana bir klor negatif iyon verdi ve dedi ki, eğer, ne onun eşlenik onun eşlenik asit ne base--? Eğer derdim o hidroklorik asit var. Sana hidroklorik asit verdi ve ben derseniz, o da bunun var Eşlenik baz, yalnızca hidrojen proton kurtulmak ve Bunu söyleyen ion-- size klor negatif kalacaksın onun eşlenik tabanı. Dedi şimdi, biz size hidroklorik koyduğunuzda biliyorum asit, biz bu reaksiyonu biliyoruz. Bu bence biz baktı ilk tepki Sulu çözelti. Bu hidrojen protonları oluşturmak için tamamen kesilir artı klor, tabii ki, her anions-- Bir sulu çözelti içinde. Şimdi, aslında o, tamamen kesilir o Bu, bir denge reaksiyonu bu ima değildir bu adam sudan daha basit. O bana o olduğunu söyleyelim hayır--, hayır temptation-- var sudan daha az temel. O bu hidrojen protonları kapmak için hiçbir günaha sahip Çevredeki ortamı hidroklorik asit reform. Bu reaksiyon bu yönde gitmez. Yani bu bile klor anyonu veya negatif iyon olsa klor, o, HCL bir alıntı unquote eşlenik üssü mutlaka o temel olduğu anlamına gelmez. Bu sudan daha az temel. Daha az hidrojen protonları istiyor den, diyelim hidronyum edelim. Yani bazı klor artı bazı hidronyum, koyun ya da atalım eğer demek sen reform gitmiyorsun, bazı H var artı hidroklorik asit. Yani bu bir olarak kabul olsa da gerçekten temel değildir eşlenik baz. Ve bu genellikle uğraşıyoruz zaman durum hidroklorik asit durumunda olduğu gibi kuvvetli asitler,. Ben suyun içinde sadece klor anyon büyük bir çözüm olsaydı, bu yüzden sadece klor süper yüksek konsantrasyonda ton vardı anyonlar ve su, bu bir şey yapmak için gitmiyor çünkü fiili olarak hidrojen veya hidroksit konsantrasyonu değiştirmek Su su onu itself-- daha az temel çünkü almak veya water-- şey vermek istemiyor Eğer bir çorba varsa PH, PH 7 olacağını bu yüzden. Eğer sulu solution-- ve I klor eksi varsa onun konsantrasyonu ne olduğu umurumda değil, sen-ebil bu-- 10 molar PH hala çünkü 7 olacak var onun çözümünü değiştirmek için gitmiyor. Sadece bu tek başına, PH değiştirmek için gitmiyor. Açıkçası, bir hidroklorik asit koyarsanız sen çünkü sulu çözelti bu, onu değişecek gidiş içine bu hidrojen proton tüm damping olmak çözüm. Yani general-- Yani, ne tür hatırlıyorum, ama ben yapabilirsiniz içinde güçlü bir asit en sense-- belki ortak olduğunu düşünüyorum Eşlenik baz suda nötrdür. Nötr. Böylece PH üzerinde hiçbir etkisi anlamına gelir. Sen klor artı H2O, yani, hala esas söylüyorsun klor artı H2O olacak. Gerçekten konsantrasyonunun değiştirilmesi değil. Şimdi, diğer taraftan, zayıf ile uğraşırken asitler, bu nedenle bu reaksiyon diğer yönde gidecek. Eğer suya bir flor koyarsanız, bazı çekecek hydrogen-- ille bir o ton, ancak çekecek Çevre water-- bazı hidrojendir ve hidroksit konsantrasyonu artar. Bu şeyin konsantrasyonu artıyor tam burada. Bu yapım, bu yüzden, bu durumda, bu yapıyor çözüm daha basit. Bu çözeltinin pH değeri artırmaktadır. Eğer zayıf bir asit olan her Yani onun eşlenik baz olacak zayıf bir baz olabilir. Ve bu açıklama yapabilir başka bir yol. Bir conjugate-- bana renkleri geçiş izin varsa, bu annoying-- konjugeyi alma base-- üzgünüm, zayıf bir baz, onun eşlenik asit zayıf bir asit olacak. Yani umarım burada fikir olsun. Aslında bir fikir bu fantezi değil. Size bir asit varsa, onun eşlenik üssü sadece var sadece bu asit eksi bir hidrojen. Eğer bir tabanı var ise, onun eşlenik asit sadece budur şey artı bir hidrojen. Aslında, bana sadece, sadece burada sorunların bir demet yapalım gerçekten biz bahsediyoruz noktası eve çarptı. Sadece onlardan bir demet yapalım. Bu asit ve eğer öyleyse bu onun konjuge baz, yani bir Ben demek have-- eğer, hatta kelimeleri bilmek zorunda değilsiniz. Ben, konjuge baz, iyi, ben sadece gidiyorum varsa bir hidrojen proton kurtulmak. NO3 eksi Yani. Ben bütün nötr hidrojen molekülünün kurtulmak vermedi. Ben sadece uzak bir proton aldı Unutmayın, elektronlar kalmak Aynı, bu yüzden bir negatif yük vardır. En biz H2SO4 yaptım diyelim. Bu yüzden onun konjuge baz, bir hidrojen kurtulmak. HSO4 eksi. Ben hidrojen bromür varsa, bir hidrojen kurtulmak. Bu BR eksi. Bu güçlü bir asittir. Yani bu sizin bu koyarsanız bir neutral-- olacak Su, gerçekten bile sizin olsa bir şey yapmak için gitmiyor Hidrojen bromür en konjuge üs çağırıyor. Şimdi, biz başka bir yol giderseniz. Size üssü verin, ben size OH eksi, ne onun var verirsen eş asidi? Eh, buna bir proton eklemek sen H2O olsun. Ben H2O-- varsa biz zaten ki- buna bir proton eklemek vermedi Eğer H3O artı olsun. Ne demek have--, biz sadece gidiş tutmak. Diyelim ki böyle var diyelim. Ben buna bir hidrojen eklerseniz, ben H2 var. Orada sen gitmek. Ben bir proton ekledi çünkü artık nötr olduğunu. Neyse, umarım ölümüne bu atı dayak değil ve Eğer eşlenik asit ve bazlar tüm hakkında ne olduğunu anlamak.

Açıklama

Giriş asitler ve bazlar eşlenik Http://www.khanacademy.org/video?v=0LM6wPpypxM: En fazla ücretsiz dersler

Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

Khan Academy

Khan Academy

Misyonumuz, her yerde herkes için dünya standartlarında bir eğitim sağlamak. Tüm Khan Academy içerik www.khanacademy.org adresinden ücretsiz olarak sunulmaktadır.

YORUMLAR9.4/10

 • 690
  Olumlu
 • 43
  Olumsuz
 • 202
  Yorum
 • 365155
  Gösterim

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • DigitalRev TV

  DigitalRev T

  30 AĞUSTOS 2007
 • nigahiga

  nigahiga

  21 Temmuz 2006
 • Crossover

  Crossover

  18 HAZİRAN 2007

ANKETBu sayfa işinize yaradı mı?