29 Mart 2010, PAZARTESİ

Haiti Devrimi (Bölüm 2)

Son videdoda işler çirkinleşmeyebaşlamıştı.Ekim 1789'daki Kadınlar Yürüyüşündesoyluların ekinleriistiflediklerinden şüpheleniliyordu.Bu sebeple , öfkeli bir halde Versay'a gidipsoyluları ,16. Louis'i ve Marie- Antoinette'iParis'e geri dönmeye zorladılar.Sonrasında işler gerginleşmeye devam etti.Ayaklanmalar baş gösterdi.Kral ne yapacağını bilemedi.Kesinlikle durumdan hoşlanmıyordu.İnsanlar kraldan gitgide daha çok şüphelenmeye başladılar.Soylular ülkeyi terk ediyorlar ve Fransa'dangöç ediyorlardı.Kral ve kraliçe de paranoyaklaşmaya başladılar ;belki de insanların meşruti k

rallıktandaha radikal nosyonları vardı.Belki de biz kaçmalıydık.Sonra gördük ki 1791'de - durun bunu birzaman çizelgesi halinde yazayım -Şu an 1791'deyizve bu son videonun tekrarıHaziran'da , soyluların

kaçmaya çalıştıklarını gördük - soylularkaçmaya çalıştılar-ancak Varennes'de yakalanıp Paris'egeri gönderildiler ve Tuileries'deev nhapsine tabi tutuldular.Buradaki bina ,artık yokAma eğer Paris'e

“Dessalines Leclerc ve Rochambeau alır Http://www.khanacademy.org/video?v=gU-5bjpAPmA: En fazla ücretsiz dersler...”
Khan Academy

gider ve Louvre'u ziyaret edersenizLouvre'un caddenin karşısındakiTuileries Bahçeleri'ne açıldığını görürsünüzve bu bina işte oradaydı.Sonuç olarak asiller Tuileries'de ev hapsine mahkum edildilerBu hazirandaydıTemmuz 1791'de - bunların hepsi son videonun tekrarı-asiller kaçmaya çalıştılar ve butahttançekilmeye eşdeğer.İnsalar dedilerki '' artık kral ve kraliçemiz olmak istemiyorlar vebizimde krallara ve kraliçelere ihtiyacımız yok

Haiti Devrimi (Bölüm 2) Resim 1 Haiti Devrimi (Bölüm 2) Resim 2 Haiti Devrimi (Bölüm 2) Resim 3 Haiti Devrimi (Bölüm 2) Resim 4

9;'Sonrasında en radikal elementler - en radikal solcular -özellikle de Jacobinler ,Champ-de-Mars'daartık asillere ihtiyaç duymadıklarını dilegetirdiler.Dediler ki ''bizim kral ve kraliçesiz bir hükümete ihtiyacımız var''Ancak sonrasında Ulusal Meclis oraya bazı taburlar gönderdi.İşler çirkinleşti.Taşlar atıldı , ateşler yakıldı ve 50 kişi öldü.Buna Champ-de - Mars katliami denir-işte elinizde Champ-de-Mars katliamı.İşler gitgide alevleniyordu1791'in sonunda işleri daha da kötüleştirenbir olay old

u ki daha sonda bile değiliz.Ağustos'Da , Pillnitz Deklarosyonu oldu veAvusturya ve Prusya'nın liderleriFransız asillerin başınagelenler hoşlanmadıklarını bildirdiler.Bu , belirli sebeplerdendi.İlk olarak 2. Leopold Marie- Antoinette'in ağabeysiydi.Ama daha da önemlisi,halkın asillere karşı ayaklandıran bu nosyondan hoşlanmamışlardı.Bu , onlara kendi krallıkları ve impartorluklarıiçin fikir veriyordu.Bu konuya ciddiyetle yaklaşılmasa dahi ,deklarosyan bu insanlar tarafından yapıldı.Franda'ki insanlar bu durum sebebiyle paranoyaklaştılar.Şimdi, bütün bunlar olurken,birkaç yıl önce olan Serment du Jeu de paume'uhatırlayabilirsinizOrada yeni bir hükümet kurulacağı sözünü vermiştikve sonunda hükümet kuruldu.Sonuçta 1791'de , Ulusal Meclisi (yahut tamamlayıcı meclis)bir hükümet kurdu veFransa , meşruti krallığa geçti.Şimdi diyorlardı ki '' Hala bir kralımız var''ama bu kral daha çok figuran olarak işlev görecekti.Kral , kanun yaratan biri değildiartık bundan Ulusal Meclis sorumluydu.Kralın veto yetkisi gibi yetkileriolacaktı.Güçlerinin çoğu elinden alınmıştıçünkü bu bir meşruti krallıktı.Meşruti krallık.Bu , bazı yönleriyle,İngiltere'de olanlara benziyor.Ancak bu , bazı derecelere göre , daha büyük bir gelişmeydi.Hükümet kurmak için yemin etmişlerdiama işler Fransa'da, özellikle de Paris'de,çirkinleşiyordu.İhtilal , Paris ve Versay da ne pşduğunaodaklanmıştı.İşler o kadar kötüleşiyordu kibu sadece yan bir durumdu.Bazı noktalarda ihtilalciler , meşrutimonarşiden de daha fazlasını istiyorlardı.Onlar, bir cumhuriyet sahibi olmaya düşünüyorlardı.Bunu , Champ-de-Mars Katliam'ında gördük.İnsanlar, gerçek bir cumhuriyet içinimza atıyorlardıAteşe tutulmaları onlarıdaha da çok cumhurityet isteğine yönlendiriyordu.Şimdi , ilk videodan hatırlayacağınız üzre bütün İhtilal'i hızlandıranbir diğer şey ise ...İhtilalİhtilal'i hızlandıran en büyük etkenlerden biriFransa'nınpara sıkıntısı çekmesiİnsanlar açtı.Bunların hepsi, bütün politikacı ,ihtikalci ve soylularkendi pozisyonlarınıstratejik bir şekle sokmaya çalışırken oluyordu.Kimse bu problemleriçözmediFransa'da para yoktu.Kıtlık vardı ve insalar açtı.Bütün herkes , isterseniz 16. Louis'e bakın - durun ona bir bakayım , onu görüntüsühep hoşuma gitmiştir -isterseniz 16. Louise bakın , ki kendisi şu an ev hapsinde,veya ihtilalcilere herkes''bu sorunu nasıl çözeceğiz?''nasıl çözeceğiz?''diyordu.''Eğer bu açlık ve kıtlık sorununuçözmezsek insalar bizi atacaklar''Tarihte gördüğünüz üzre , bunu için en iyi çözüm , yahut bilinenen iyi çözümbir savaş başlatmaktır.ve Avusturya'ya savaş açtılar.Eğer buna 16. Louis'in perspektifinden bakarsanız bukazanana- kazanan bir durumdu.Savaş başarılı olursa savaştakikendi durumunu düşündü.Ve bul oldu - durun da tarihleri yazayım :bu bütün bunların nerede olduğunu algılamama yardım eder .Bu 1791'in sonuydu ve şimdi 1792Nisan'da savaş başladı.Bu , tam şuarada, Nisandaydı.Bu kazanana kazanan olan bir durumdu , enazından 16.Louis'in perspektifine göre.Eğer savaşta başarılı olurlarsa bu onu daha popüler vegüçlü kılacaktı.Bu ,başka ülkelerin zenginliklerini almayave Fransa'nın kasasını doldurmaya yardımcı olacaktı.Peki eğer savaş kötü giderse ve Fransa yenilirsene olacaktı?O zaman Avusturya ve diğer ülkeleri kendileriylesavaşta bulacaklardı.Hızlı bir şekilde göreceğiz , Fransa Avrupa'nın bütüngüçleriyle savaşta olacaktı.Ama eğer monarklar tarafından savaşı kaybederlerse ,büyük ihtimalle ihtilalcilerden kurtulup 16. Louis'etekrar tahta geçireceklerdi.16. Louis'e göre bu iyi bir fikirdi.Çoğu ihtilalci bu sorunu çözmeye çalıştı. Dediler ki''Eğer başka ülkeleritalan edersek iyi olur''''Eğer başka ülkelerden tahıl çalarsak ,Fransızları daha az aç kılarız'''' ve belki İhtilali yayarız ,diğer bütün kralları tahtlarından ederizve bu sadece bir Fransız İhtilali olmaz ;bu bir Avrupa İhtilali olur''Sonuç olarak , Avusturya 'ya savaş açtılar.Hızlıca Avusturya'nın genelinden kopuk olanAvusturyalı Hollanda'yasaldırdılar.Avusturyalı Hollanda'ya, çıkmaza girseler dahi,saldırdılar.Sandıkları kadar başarılı olmadı.Ve Prusya , hatırlayabileceğiniz üzre ,Pillnitz Deklarosyonunda yer aldı veAvusturya'nın yanında savaşa katıldıPrusya ilk saldırdı ve bubaya başarılıydı.Böylece Fransa'ya karşı ilerleme katedildi.Prusya'nın başında olan general ,Burnswick Dükü , Brunswick Manifestosunu yayımladı.Bunu yazayımBrunswick ManifestosuBu , Pillnitz Deklarasyonu gibiydi ancak dahadişli bir durumdu.Bu adam , Brusnwick Dükü ,Fransa'ya saldıracak bir orduya sahipti.Dedi ki '' Ben bütünihtilalci hükümetleri tahtlarından edeceğim''''Ben krallık sistemini yavaşça geri getireceğim''Krallığı geri getirmekBu , Nisan 1972 de olduAvusturya'ya savaş açmak kralın gözünden kazançlı duruyordu.İhtilalciler , İhtilali yaymak istiyorlardıve böylece başka ülkeleri talan edeceklerdi.Bir anda Prusya Fransa'ya saldırdı vekrallığı geri getireceğini söyledi.Bunun kralın gelmesiyle ihtialalcileri daha da paranoyaklaştıdığınıanlayabilirsinizOnlar kralın Prusyalılarla -veya başka düşman devletlerle- bir antlaşma içindeolduklarını ve düşündüler.Bu, Ağustos 1792'de ,4 veya 5 ay sonra ,oldu.Ağustos 17922Paris Komünü oldu.Paris Komünü dediğimdeParis hükümetini kastediyorum vebu daha ihtilalci bir grup -jacobinler - tarafındandevralındı.Asil ailelerinin kaldığı yere , Tuileries'e ,gittiler.İşte tam buradaki binaBuradaki bu resim ihtilalin resmi ,ve Jacobinlerin Tuileries'e gelişini konualıyor.16. Louis ve Marie-Antoinette'i hapsettiler.Dediler ki '' Prusyalıların bir ordusu varve kralı geri getirmeye çalışıyorlar''''Bizde kralı hapsedeceğiz çünkü nepeşinde olduğunu bilmiyoruz''Sonuç olarak 16. Louis'i - yanlış yazmışım -ve Marie- Antoinette'i hapsettiler.Ayrıca Ulusal Meclis de bazı entrikalardönüyordu.Öne çıkmayan bir zaman dilimi varki bu ,Ulusal Meclis karşıtlarının çoğunun orada olmadığınıgösteriyordu.Bu dönem solcu radikallerin ve özellikle de Jakobinlerinöne çıktığı bir dönem.Ağustos'daki öne çıkmayan dönemde hükümetcumhuriyet kararı aldı.Ki bu 16. Louis'in artık kral olmadığını söylemekleeşdeğer.Ve bu ulusun, bu ülkenin , artık birkralı olmayacak.Bu ülke artık bir cumhuriyet.Kralı olmayan bir hükümetBütün bunlar olurken bir de Paris çevresindedolaşan bir grup vardı.Bu grup şüpheli görünen insanları öldürüyordüve kralla bir bağlantısı vardı. Bu grup kralcıbir gruptu. Bunlarmonarşinin eninde sonunda geri gelmesini istiyorlardı.Ve bu ayaklanmalarda ve rastgele infazlarda1,400'den fazla kişiyi öldürdüler.1,400 insan bu zamanda infaz edildi.Gördüğünüz gibi işler kötüleşiyor , kötüleşiyorve kötüleşiyordu.Kral hapisdi.Ve göreceksiniz ki kralın hapsi uzunsürecekti veonun için iyi sonuçlanmayacaktı.Sonuç olarak , ihtilalciler Fransa'nın bircumhuriyet olduğunu söylediler.Bu arada Prusyalılar ve Avusturyalılarlasavaş içindeydiler.Onlar sonunda defedebildiler , ve burada onlar derken Fransızordusunu kastediyorum.Sonunda , işgalci Prusya ordusunudefedebildiler.Buna Valmy Çıkmazı dedilerve bunu kimin kazandığı belirli değildi.Bu sebeple daha çok uğraşıptılar ve daha fazla cephane gönderdilerSonuçta az süreliğine de olsadış tehditler etkisiz hale getirildiUlusal Meclis bunun üzerine - zaten yani dedikleri gibi - cumhuriyetilan ettiler.Ama bunu ilerlettiler.Bu şu an 1792 Eylül'ü.Valmy Çıkmazı oldu.Valmy Çıkmazı.Ulusal Meclis , veya Ulusal sözleşme , bunun üzerine''Yeni bir hükümet oluşturucağız''dedi.1791'deki hükümet uzun sürmedi , yanibir yıl kadar sürdü.Yani yeni bir hükümet.Yebi bir hükümet kurmak maksadıyla.Şimdi ,bütün bunlar söylenmişken , 16.Louis'in ardından yaşanan kandökme , ve diğer her türlü kargaşa ve ihtiyariayaklanma bir yıl sonra olacaklarınbirsezdirmesiydi.1793'de - bunu kan rengi bir renkle yazayım.Şimdi 1793'deyiz.Ulusal Meclis ve yaptıkları ilk şey , durunbunu daha belirli bir şekilde söyleyeyim.Ocak 1793'de , unutmayın ki kraldan kurtuldular bile ,kralı hapis ettiler vekralı geri getirme planıyapanlara savaş açtılarYaptıkları ilk şey 16.Louis'i idam etmekti.Bu idamın bir resmiKral giyotinlendi.Ve şuradaki Doktor Giyotin.Ve bu aslında bulundu , bu şuradaki giyotin veaslında insanları dahainsacıl bir metodla öldürmek için bulundu.O zaman diyorlarki , ''İnsanları acı çekmeleri için değilölmeleri için öldürüyoruz. ''Ve biz bu çok insacıl alete giyotindiyeceğiz.Şurası insanın kafasını hızlıca koparmak içinbir keski.Ve şuradaki bir fizikçi tarafından icat edildi.Ama , bunu deneyen ilk önemli insanlardan biriOcak ayında 16.Louis oldu.Şubatta , unutmayın ki insnalar hala aç,ihtilali yaymaya hala uğraşıyorlardı vehala başka ülkeleri yağmalamak istiyorlardı.Şubatta Ulusal Meclis ,Ulusal Konsey veya devrimci hükümetİngiltere ve Hollanda Cumhuriyetinesavaş açtı.ve Hollandalı.Bunun kim olduğunu bilmiyorsunuz , birsaniye içinde size anlatacağım.ve Hollanda CumhuriyetiŞimdi büyük ihtimalle diyorsunuz ki '' Tek bir ülke olan Fransanasıl olurda Avusturyave Prusya'ya karşı savaşabiliyor?''Şimdi de Hollanda ve İngiltere'ye savaş açtı.Aslında bir ay öncedeİspanya ve Portekiz de Avusturya ve Prusya'nınyanında savaşa katılmıştı.Şimdi nasıl olurda tek bir ihtilalci ülke olan Fransabütün bu ordulara karşıkendini koruyor?Bunu cevabı da ihtilalci hükümetin Şubat ayındaLevée en Masse'ı ilan etmesinden kaynaklanıyor.Ben Fransız değilim ve büyük ihtimalle bunu yanlış söylüyorum.Levée en MasseKi bu aslında bizim mecburi askerlikdiye bildiğimiz şeyin ilk versiyonu.Ve buna imkanları vardı , dediler ki '' Fransa'dakisıhatli ve evlenmemiş genç erkeklerorduda görev alacaklardır''Bu kararla bir anda yüz binlerce askerlerioldu.Birkaç yılda da , ki bunun bazı dokümanları var,asker sayıları bir milyonun üstüne çıktıve artı gerçek askerler.Bu diğer bütün krallıkların asker yetiştirmetekniklerinden daha farklıydı.Onlar profesyonel askerlere para ödüyorlardı.O zamanın diğer orduları Fransa'nın topladığıordudan daha küçüklerdi.Bu sayede Fransa '' Bakın , bu hükümetinsanların insanlar için kurduğu bir hükemet '' diyordu.Şimdi kral için savaşmıyordunuz ,kendiniz için savaşıyordunuz.Kendinizi ifade etmek için savşıyorsunuz kiyabancı kralların emri altında olmayın.Herkes savaş için efor sarf ettiveAvrupa'nın en büyük ordusuna sahip oldular.Ama tekrarlamaya devam ediyorumk, ,bütün bunlar Fransa'daki huzursuzluk sebbiylemeydana geldi. İhtilalcilere karşı çıkmak isteyenkral yanlıları oldu.İnsanlar açtı.Ve sonuç olarak herşeyi kontrol etmek içim1792'De Ulusal MeclisHalk Güvencesi Komitesini kurdu.Bu kuluğa çok güzel bir komiteymiş gibi geliyor.Halk Güvencesi KomitesiVe bu komite varsayılan hükümet , yanifiili hükümet oldu.Ve buradaki hoş görünün beyin , Maximilien Robespierre'in ,yönetimindeydi.Çok hoş ve medeni bir adam gibi görnüyor.Maximilien RobespierreAma aslkında Halk Güvencesi Komitesi'nin iyi olduğu şeyçok politik ve paronayak olmaktı.Ve Maximilien Robespierre'in kontrolünde - ki Maximilien Robespierre bayağı bir paranoyaktı -eğer birinin yeterince radikal olmadığı hissine kapılırlarsaveya çok radikal olduğu hissine , veya hoşlanmadıkları biri varsaveya onları görevden alacak bir kimse ,bütün bu tip insalarıgiyotine gönderiyorlardı.Ki bu da terrörün saltanatının bir başlangıcıydı.Terrörün SaltanatıVe gelecek yıllarda , yaklaşık16,000 insan giyatinlendi.Doktor Giyotin'in insani buluşuna gönderildiler.ve bu rakamlar sadece tahmini.Bunun için doğru bir sayım yoktu.Ama kısaca 40,000 insanın öldürüldüğüdüşünülüyor.Ki bu da bunun için suçlu olduğunu biliyorum, suçlusun, hey oradaki sen lütfenşu adamı benim için öldür demekBu çok kanlı bir zamandı.Ayrıca bütün bunlar Paris veçevresinde oldu.Bir anda , küçük bir şehirdeon binlerce insanöldürülüyordu , katlediliyordu. Bütün bunlar bu adam yüzündendiveya bu adama inanlar ve birhoşnutsuzluk hisseden insanlar yüzündendi.Bu insanlar ihtilale yeteri kadarsadık olunmadığını düşünüyordu.Ve sonunda insanlar Maximilien Robespierre 'den şüphelenmeyebaşladılar.Diyorlarki '' Bütün paranoyanız ihtilale yardım etmekten çokzarar veriyor''Thermidorian Reaksyonu'ndaadı buzdolabı veya ısıtıcı reaksyonu gibi geliyor .Thermidorian ReaksyonuBu şu an 1794 TemmuzuVe bunun adı Thermidorian Reaksyonu'u ve benbunun üzerine bir video yapabilirim çünkübu ihtilalci hükümetin yeni birtakvim belirlemesine yol açtı.Temmuz ayına Thermidor ayı ismini verdilerki bu biraz karışık.Bu , gündeki saatleri değiştirdi.Günde 10 saat vardı ve bu 10 saat 100 dakikadan oluşuyordu.Bir dakika da 100 saniyeden oluşuyordu.Ayda 10 günlük üç haftaları vardı.Yepyeni bir takvimleri oldu.Ama Thermidor Temmuz ayıydı.Ki bu aslında Temmuz Reaksiyonuydu veinsanlar Maximilien Robespierre'den sıkılmıştı.1794 , 1794 Temmuz'unda , o da.Ne ekersen onu biçersin1794 Temmuzdunda , o da.Burada hoş görünümlü bey degiyotinlendi.Şimdi , hatırlatmak istediğim iki şey daha var.1793'e geri dönüyorumŞimdi biraz dipnot gibi olacak.Ocak'da 16. Louis öldürüldü -bakışaçısına göre bu iyiveya kötü bir şey.Ekimde Marie-Antoinette öldürüldü.Marie-AntoinetteBu 1793'deydi ve öldürüldü.9 ay sonra Marie-Antoinette'in eşi öldürüldü.Ki şu nokta bir dip not gibi oalcak , bğtün Fransa o zamankargaşa içindeydi.1793'de bir isyan oldu.Bu 1793 Temmuz'undaydı.Bu terrörün saltanatının bitmesinden bir yıl önceydi, terrörün saltanatı süresinde.Toulon limanında ihtilalci hükümetekarşı ayaklanmalar vardı.Bunlar yetenekli topçu bir kaptan sayesindebastırıldı.Topçu kaptan aslındabütün toplardan sorumlu olan kimse demekVe bu topçu kaptan ihtilalci hükümetininancını kazandıve adı da - durun şuraya yazayım -şuraya güzelce bir yere. Bu gelecek video için bir sezdirme olacak1793 Temmuzunda , Toulon'da ,topçu bir kaptan yaptığı işi tam anlamıylabiliyor gibiydi.Adı Napoleon Bonaparte'dı.Bu adın gelecek videoyla bayağı bir bağlantısı olacak

Açıklama

Dessalines Leclerc ve Rochambeau alır Http://www.khanacademy.org/video?v=gU-5bjpAPmA: En fazla ücretsiz dersler

Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

Khan Academy

Khan Academy

Misyonumuz, her yerde herkes için dünya standartlarında bir eğitim sağlamak. Tüm Khan Academy içerik www.khanacademy.org adresinden ücretsiz olarak sunulmaktadır.

YORUMLAR9.9/10

 • 237
  Olumlu
 • 1
  Olumsuz
 • 82
  Yorum
 • 70984
  Gösterim

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • echifitness

  echifitness

  9 Kasım 2008
 • MotoManTV

  MotoManTV

  10 Aralık 2009
 • Phlearn Photoshop and Photography Tutorials

  Phlearn Phot

  11 EKİM 2011

ANKETBu sayfa işinize yaradı mı?