28 EYLÜL 2008, Pazar

2 Kredi Varsayılan Swapları

O halde bu kredi temerrüt takası (CDS) pazarında olanher şeye ait büyük bir resim elde edip edemeyeceğimize bakalım.Genel konuşacağım.Farz edelim A,B ve C şirketlerimiz var.Ve farz edelim CDS yazan bir grup insanımız var,ki onları sigortacılar olarak adlandıracağım.Çünkü CDS esasenbir borç sigortasıdır.Eğer birisi borcunu ödeyemezsesigorta şirketi onun adına bu borcu üstlenir.Karşılığında, aslında borca ait faizinbir kısmını verirsiniz.Diyelim ki sigortacı 1ve sigortacı 2 var.Ve bunların bazıları sigorta şirketibazıları da banka olsun.Bunlardan bazıları ise koruma fonları olabilir.Yani bu insanlar , CDS k

ontratlarını yazanlar ilebu CDS kontratlarını alanlardır.-Önceki örnekte Emeklilik Fonu 1 vardı ve bu benimemeklilik fonumdu.Sonra başka bir emeklilik fonu, Emeklilik Fonu 2 olabilir.Organizasyonların arasındak

i bağlantılarıyeniden çizelim.Diyelim ki Emeklilik fonu-1, A’ya 1 milyar dolar borç versin.A, Emekli fonu 1’e % 10 prim ödeyecek.Ama Emekli fonu 1, parayı kesinlikle alacağındanemin olmak istiyor, çünkü kredi

“Kredi temerrüt swapları sistemik riskler. Kitle imha silahları Finansal. Http://www.khanacademy.org/video?v=neAFEvNsiqw: En fazla ücretsiz dersler...”
Khan Academy

derecelendirme kuruluşlarının tespitinin daha azı ileinsanlara borç para veremezler.Bu yüzden Sigortacı 1 den bazı sigortalar elde ederler.Yaptıkları aslında bu yüzde % 10 dışında, borcunbelli bir temel puanda ödenmesidir.Diyelim ki 100 temel puanında ödeme yapsınlar.Ve karşılığında, A üzerinden sigorta alıyorlar.Bu ortaya çıkarttığım yeni gösterim şekli.A üzerinden sigorta alırlar.Yeterince adil.Moody's'in onlaraçok yüksek bir kredi notu vermiş olması sebebiyle,b

2 Kredi Varsayılan Swapları Resim 1 2 Kredi Varsayılan Swapları Resim 2 2 Kredi Varsayılan Swapları Resim 3 2 Kredi Varsayılan Swapları Resim 4

u ilk sigortacı, bunu başardı.Ve bu yüzden bir şey sigortalanırken,esasen toplam paket sensin.Bu kişiye ait borç, artı sigorta,siz bu kişiye borç veriyormuşsunuz gibi, fakatdaha fazla sigorta primi alıyorsunuz,yani daha fazla faiz alıyorsunuz demek istiyorum.Ve bu, çift kazançlı bir A bonosu olur.Çünkü paranızı alamama olasılığı,borçlunun zamanında ödeyememe olasılığı değildir,bu şimdi borçlunun zamanında ödeme olasılığıdır.Ve Moody’s veya Standard & Poor’s zaten söylediler.Hey bu adamlar parasal olarak iyi durumdalar, A++veya her neys

e.Bu yüzden şimdi riskiniz gerçekte bir A++ veB++ riski değil veya her neyse.Ama yine de bu olur.Bu B şirketi, belki de Emeklilik fonu 2,B şirketine borç vermek isteyebilir.Belki 2 milyar dolar borç verebilirler.Bilmiyorum ama belki % 12 prim alırlar, belki B şirketibiraz daha risklidir.Ama bir kez daha ilk sigorta şirketine giderler.Diyelim ki borcun bir kısmınıB üzerinden sigorta primi olarak alsınlar.Ve B biraz riskli olsun,bu yüzden 200 temel puandan ödeme yapmak zorunda kalsınlar.200 temel puan Emeklilik Fonu 2’den, B’ye gitsin.Bu şimdiden tehlikeli olmaya başladı.Çünkü bunun hakkında neler olacağını düşünebilirsiniz.S&P veya Moody's veya herhangi bir kredi değerlendirme kuruluşundanbir not indirimi olmadığı müddetçe,sigortayı temin etmeye devam ederler.Onların ne kadar sigorta verebileceklerine dair bir limit yoktur.1 milyar dolarlık bir borcu sigorta ederseniz,borcun karşılığı olarak 1 milyar doların bir kenara koyulması gerektiğini söyleyenbir kanun yoktur.Ki eğer borç temerrüt olursa, milyar dolarlarınkesinlikle orada olacaktır.Veya 2 milyar dolar sigorta ettirirseniz,2 milyar doları bir kenara ayırmanıza gerek yoktur.Bir kısım insanın istatiksel olarak söylediğibütün borcun ödenememesi olasılığınınne olduğudur.Bu yüzden sadece yeterli sermaye tutarakher türlü borcu ek faizsiz ödeyebiliriz.Fakat zamanında ödenemeyen borçların tamamının ödenmesi içinyeteri kadar sermayeyi muhafaza etmediniz.Şimdiden ilginç bir riskin oluştuğunu görmektesiniz.Peki ya bütün bu şirketler her ne sebeple olursaeşzamanlı olarak ödemede gecikirse?Sonra aniden bu sigorta şirketisigorta dışı ödeme yapmak zorunda kalabilir. Böylece,bir çok risk aldığından, ++A derecelendirme notunuhak edip etmediğini düşünmek zorundasınız.Fakat kısa dönemde bu şirketlerin işlerininve ekonominin iyi gittiği zamanlarda, bu durumbu adamlar için büyük bir iştir.Bu adamlar hiçbir şey ödemek zorunda kalmadansadece aslında sigortada belirlenen primleri topluyorlar.Şimdi bunun üzerine bir değişiklik ekleyelim.Bu P1 ve P2 sigorta fonları, sigorta elde etmek için makuldür,çünkü onlar bu kredileri dağıtırlarve sigorta temin ederler.Yani onlar esasensigortacı 1’e ait sigorta poliçesi olan bu CDS'lerisatın alarak zamanında ödeyememe riskini azaltırlar,Fakat diğer bir bölümü alabilirsiniz.Gerçekte bu daha az yasaldır.Fakat bunları koruma fonu 1 olarak adlandırabilirsiniz.-Ve açıkçası bir çok iş yaparlar,emeklilik fonlarından daha karmaşıktırlar,hatta hemen hemen her zaman vardırlar.Ve biliyor musunuz ne derler?B şirketi gerçekten, gerçekten şüpheli görünüyor.200 temel puanın B şirketinin temerrütlerinin ödenmesi olasılığı içinaçıkçası ucuz olduğunu düşünüyorum.Çünkü B şirketinin borçlarını zamanında ödeyememesininbüyük bir olasılık olduğunu düşünüyorum.Yani ne yapacağım, B şirketine borç para vermeyeceğim,çünkü herhangi bir durumdabelki de iflas edebilirler.Fakat B şirketinin borçları üzerineCDS alabilirim.Ki esasen onlar, gerçekte borç para vermeden başarısız olsalar dahisigortadan parayı alırım.Diyelim ki bunu 2 nolu sigortacıdan yaparım.2. sigortacıya yılda 2200 temel puanya da aldığım sigortanın 2% kuramsal değerini veririm.-Farz edelim ki 200 temel puan,ve B şirketi için yapılan sigorta 10 milyar dolar olsun.-Ve zaten burada ilginç bir şey oluyor.B şirketi belki de 10 milyar dolar borç almadı.Ve aniden B şirketinin bile ödünç para aldığından daha fazla borç üzerindenbu koruma fonu sigorta elde eder.-Ve aslında bu, iki gurup arasındabir çeşit bahistir.Bu grup ne der bilir misiniz?İyi bir anlaşma olduğunu düşünüyorum.B borçlarını ödeyemez duruma düşmedikçe10 milyar dolar için her yıl 200 temel puan alacağım.Ve bu adam der ki, "Zannedersem B borçlarını ödeyemez hale gelecek.""Zannedersem bu sigorta üzerindeki iyi bir anlaşma."Matematiği anladığınızdan söylüyorum,milli değer 10 milyar dolardır.Pekala 10 milyar doların % 2 si ne kadardır?10 milyar doların % 2 si 20 milyon dolardır, böylece 200 milyon dolar olur.-Böylece bu sigortacıya yılda 200 milyon dolar ödeme yaparlar.Böylece 10 milyar dolarda 200 temel puan,200 milyon dolara eşittir.Bu rakamlar belki biraz büyükama kim bilir?Gerçekte bu bir koruma fonu olabilir.Bu 10 milyar dolarlık bir koruma fonu olabilir.Daha da kötüsü, belki bir milyar dolarlık veya20 milyon dolarlık koruma fonu, fakat aslında bu sigortayı almak içinB şirketinin iflasının kaçınılmaz olacağını düşünerek180 milyon dolarlık kredi almışlardır.Böylece hemen bahse girmeye istekliler.Bilirsiniz iyi bir bahis olabilir.Eğer B yarın batarsa ne olacak?Normalde çeyreklik temellerde ödemenize rağmen, onlarbelki de 200 milyon doları sadece ilk yıl da kotaracaklar.Öyle ki her üç ayda bir 50 milyon dolar ödeyecekler.İlk ödeme olarak 50 milyon doları ödediklerini düşünelim.Ve sonraki diğer üç aylık periyotlarda, B iflas ederve insanlar borcun bir değerinin olmadığını anlarlar.Ve bu çocuklar 10 milyar dolar alırlar.Değil mi?Fakat ilginç olan başka şeyler var burada.Onlar, muhtemelen diğer insanlara da B2'nin borcu üzerindensigorta yaptırırlar.-Ya da A’nın borcunu da sigortalarlar.Bu yüzden belki de A’nın borcuna da ilave olaraksigorta verirler.Bu yüzden ne olur?B’nin borçlarını aniden ödeyemediğini farz edelim.Böylece bir kaç şey meydana gelir.I1 P2’ye 2 milyar dolar borçlanmış olur.I2, ikinci sigorta şirketi, bu koruma fonuna10 milyar dolar borçlanmış olacak.Şimdi, sadece farz edelim ki I2 parasal olarak iyi durumdadır.Onlar bu koruma fonuna ödeyecekleri 10 milyar dolara sahipler.Bu koruma fonu müthiş, yılda büyük bonuslar kazanırlarve yat vb gibi şeyleri almaya başlarlar.Fakat buradaki sigortacı, onların iyi olduğufakat ilginç bir şeylerin olabileceği alana, parayı yatırır.Aniden Moody’s sonunda uyanır,bu derecelendirme kuruluşları “Aman Allahım” derler.Pekala, “Aman Allahım” demelerine sebep olabilecekbir kaç şey var.Her şeyden önce “A bak” diyebilirler.10 milyar dolar ödemek zorundasınız.Ve ödemeniz gereken tek insan olduğundan şüpheleniyorum,belki de çok para ödemelri gerekecek.Şimdi I2, Sigorta Şirketi 2,siz yetersiz sermayeye sahipsiniz.Şimdi sizin notunuzu düşüreceğim.A++ idiniz, fakat mademki bu anaparayı tüketmek zorunda kaldınız,Moody’s şimdi sizin notunuzu B+'ya düşürecek.---A daha iyidir, B daha kötüdür.Ne kadar çok A’nız olursa o kadar iyidir.Fakat aniden, bu adam B+ olduğu zaman ve sigortalı olursa,diyelim ki bu emeklilik fonu için diğer bazı şirketlerin borçları,bu sigorta şirketi, bu emeklilik fonuartık A++ kredisine sahip değildirler.Artık B+ kredisindedir ve belki de bu emeklilik fonu,statüsü ile, B+ kredi derecesiylebazı şeyleri elde tutamaz.Bu yüzden işlemleri gevşetmek veyasigorta ettirilmiş borçtan kurtulmak zorunda kalacaklar.Yani biri, sadece B şirketinin temerrüttü halinde, belki deA şirketinin Sigorta Şirketi 1 tarafından sigortalanan bazı borçlarınıelinde bulunduruyordu.Şimdi bu borçtan kurtulmak zorunda kalacaklar.Yani sadece bir temerrüt bu zincirleme reaksiyonu yaratır.Böyle bir temerrüt meydana geldiğinde, bu adam diğerinin parasını ödemek zorunda kalır,sonra para ödemek zorunda olması nedeniyleyetersiz sermayeli haline gelir.Sonra Moody’s “Olamaz” sen yetersiz sermayelisin der.Senin derecelendirme notunu azaltacağız.Belki bu adam A’nın bazı borçlarını sigortalıyor, fakat şimdiA’nın bazı borçlarını sigortaladığından beri anidensigorta daha az değer ediyor, çünkü daha düşük derecelendirmeye sahipler.Ve şimdi A’nın borcunu daha az insan elde tutmak ister. Çünküonu sigortalayacak daha az insan var.Biliyorum bu kafa karıştırıcı, fakat bu gerçekten deWarren Buffet’in CDS veya genel olarak türemiş market,finansal kitle imha silahlarıdır dediği noktadır.-Çünkü bir kenara sermaye koyması gerekmeyenbir çok insanımız var.Bu adam, kenara 10 milyar dolar ayırmaksızın,10 milyar dolarlık bir borcu sigorta edebilir.Ve bu ikili bahisleri yapani bir çok insana sahibizfakat hepsi iki temel varsayım yapıyorlar.Birincisi, bu derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri geçerlidir.Ve ikincisi, diğer kişi para için iyidir.Fakat aniden sistemde bir yerlerde bir bozulma olursa,bir indirgemede bir çok not düşümü ile beraberbu tür çağlayanlar olabilir.Ve birçok insanpara için iyi olmayacak şekilde sonuçlanabilir

Açıklama

Kredi temerrüt swapları sistemik riskler. Kitle imha silahları Finansal. Http://www.khanacademy.org/video?v=neAFEvNsiqw: En fazla ücretsiz dersler

Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

Khan Academy

Khan Academy

Misyonumuz, her yerde herkes için dünya standartlarında bir eğitim sağlamak. Tüm Khan Academy içerik www.khanacademy.org adresinden ücretsiz olarak sunulmaktadır.

YORUMLAR9.8/10

 • 648
  Olumlu
 • 10
  Olumsuz
 • 161
  Yorum
 • 189912
  Gösterim

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • Dumb Stupid Videos

  Dumb Stupid

  26 Kasım 2013
 • Google Chrome

  Google Chrom

  1 EYLÜL 2008
 • Kindness

  Kindness

  23 Ocak 2006

ANKETBu sayfa işinize yaradı mı?