1 EKİM 2008, ÇARŞAMBA

Kurtarma 12: Lone Star Hareket

Tekrar merhabalar.Genelde yaptığım videolarda, basite indirgenmiş örnekler ve hesaplamamızı kolaylaştıracak yuvarlak sayılar kullanıyorum..Ancak bugün, gerçeklik dozunu artıracağız ve gerçek hayatta olanbir işlemi analiz etmeye çalışacağız.Amacım, CDO'ların maliyet değerlerinin çok altında fiyatlarla işlem gördüğünüveya şu an bilançolarda gösterildikleri tutardan aslında dahadüşük değerde olduğunu göstermek.Ve muhtemelen, şu anki piyasa fiyatları damaliyet değerinin, yani insanların satın alırken bunlara ödedikleri tutarın altında.Öncelikle analizimizi yapalım,daha sonra bu durumun değerlendirilmesini siz

e bırakacağım.Bu bir basin bildirisiydi.Merrill Lynch isimli yatırım bankasının, 28 Temmuz tarihinde yayınlamışolduğu basın bildirisinin bir bölümü.Ve hatırlayın, bilançolarını çok kısa bir süre önce açıklamışlardı, değil m

i?.30 Haziran itibarıyla bilançolarını ve gelirlerini açıklamışlardı.6 aylık, yani birinci yarıyıl bilançolarını, hesaplarının güncel durumunu 30 Haziran'da açıklamışlardı.Bunu aklınızda tutun, bilançonun yayınlandığı

“CDO'ların ilişkin bir işlemin gerçek hayat örneği. Http://www.khanacademy.org/video?v=eZZkhSl8lMA: En fazla ücretsiz dersler...”
Khan Academy

tarih 30 Haziran..28 Temmuz tarihli bu basın bildirisinde yazan şu,Merrill Lynch, 30.6 milyar $ değerinde ABD Super Senior ABS CDO'sunu,Loan Star Yatırım Fonları grubunun bir iştirakine satmak üzere anlaşmış.Super Senior ABS CDO, bilmece gibi oldu mu dediniz. CDO'larla ilgili videomuzu hatırlayın, CDO'lar teminatlandırılmış borç yükümlülükleriydi. Teminat örneğin daha önce kullandırılmış olan gayrımenkul kredilerinin geri ödemeleri ve buna bağlı ipote

Kurtarma 12: Lone Star Hareket Resim 1 Kurtarma 12: Lone Star Hareket Resim 2 Kurtarma 12: Lone Star Hareket Resim 3 Kurtarma 12: Lone Star Hareket Resim 4

kler oluyordu, bu kredi ödemeleri için özel amaçlı şirket kuruluyordu ve tüm bu geri ödemeler bu ÖAŞ'nin bilançosunda gözüküyordu, ÖAŞ'nin senetleri halka arz ediliyordu, bunları konuşmuştuk. ABS kısaltması da, işlemin arkasında teminat olarak varlık bulunduğunu gösteriyordu. Kısaca toparlarsak, bunlar kredi alacakları teminat gösterilerek oluşturulmuş türev menkul değerler. Tanımı orijinal diliyle kullanmayı tercih ettim, zira bunlar Türkiye'de kullanılan yatırım ürünleri değil henüz, ve işin açığını isterseniz ABD'

de de pek çok kişi bu tanımı size şu an anlatmakta olduğum işlemin basına yansıması sayesinde duydu. Çok kısaca söylemek gerekirse, konut kredisi alacaklarına dayalı türev menkul değerler bunlar.Şimdi bu 30.6 milyar $, neydi bu? Bu rakam önemli.Bu ya Merril Lynch'in bunları almak için ödediği tutar,veya bunları bilançolarında gösterdikleri ilk değer..Bu 30,6 milyar $'lık değer, belirli kriterlere göre belirlenmiş değer. Belirlenmiş değer, yani o değerde olduğunu tahmin ediyorlar..ABD super senior, öncelikli yani.Güvenliymiş gibi geliyor kulağa.ABS, ABS kısaltmasının aktifle desteklenmiş anlamında olduğunu söylemiştik, teminat olarak arkasında varlıklar var.CDO'lar, CDO tanımından da epey bahsetttik şimdiye kadar,teminatlandırılmış borç yükümlülükleri,Lone Star Fon Grubunun bir iştirakine.Yani bu Teksas'lı bir özel sermaye sirketi.Bunlarin altini yesille cizecegim,çünkü bence bunlar ne yaptıklarını gerçekten biliyorlar.Alış fiyatı 6,7 milyar $.İlk satırdan başlayalım,hiç analiz yapmaya bile gerek olmaksızın,bir zamanlar 30.6 milyar $ olarak değer biçilmiş olanbir varlık var.Ve şimdi bu varlıklar, bu özel sermaye şirketine6.7 milyar $'a satılıyor.Yani bu varlığın durumu nedir?.Şimdi yüzeysel olarak bakalım, ilerledikçe durumun aslında daha kötü bile olabileceğini göreceğiz..Başlangıçta 30.6 milyar $ değerinde olduğunu düşündükleri aktiflerindeki bu varlığışimdi 6.7 milyar $'a satabiliyorlar.Yani eskiden 1 $ değer biçtiklerini şimdi 0.22 $'a satıyorlar...Bu varlıkları bilançolarının aktifine yazarken göstermiş oldukları değerle, sattıklarında elde ettikleri değerin karşılaştırması böyle..Ne zamandı bu hatırlayalım, 2008 yılı 2. çeyrek sonu.Hatırlayın, basın açıklaması bu tarihten sadece 4 haftasonra yapıldı..Dört haftada bunun olması mümkün değil.2008 yilinin ikinci çeyreginin sonunda açıkladıkları bilançoda , bu CDO'ların, bu teminatli borç yükümlülüklerinindeğeri 11.1 milyar $'dı.Gerçekten ilginç.Muhtemelen, geçtiğimiz yıl içindebu CDO'lar Merrill Lynch'in bilançosunda 30.6 milyar $ değerle duruyordu.Onlar da bu CDO'ların sıkıntılı olduğunun farkına varmışlar.Ve demisler ki, biraz dürüst olalım,bu varlıkların bilançoda gözüken değerini biraz düşürmemiz lazım.Dikkat edin, bu CDO'ların değerini çok fazla indirmek de istememişler,zira eğer bunu yapsalar hiç kimse Merril Lynch'e yatırımyapmak istemeyecek.Yatırım yapmak istemeyecek sözü hafif bile kaldı, eğer bu CDO'ların değerini çok fazla düşürürlerse bilançolarında,piyasada Merrill Lynch'in zorda kaldığı dahi konuşulmaya başlanabilir.Ancak, bir noktada, piyasaya karşıdürüst davranmaya karar vermişler.Ve bu CDO'ların değerini 30,6 milyar $ olarak göstermekten vazgeçmişler,bunların değerini 11,1 milyar $'a indirmişler.Bu fiyat düzeltmesini bilanço açıkladıkları 3 aylık devrelere yaydılar mı,yoksa bir tek dönemde mi düzelttiler emin değilim.Bilançolarının aktifinde 30.6 milyar $ olarak gözüken bu varlığıngerçek değeri 11.1 milyar $.Bu ne ediyor, aktif değerlerinde 29,5 milyar $'lık bir azalma anlamını taşıyor bu.Değil mi?Ve bunu da piyasaya dürüst olduklarını kanıtlamak için yaptılar..Bu CDO'ların bilançolarındaki değerini güncellediler, ama 11 milyar $ olarak güncellediler.Ve bu güncellemeyi yaptıktan sadece 4 hafta sonra bunları 6.7 milyar $ değerle sattılar.Peki o zaman 30 Haziran tarihli bilançolarındagöstermiş oldukları değere göre durumları nedir?.Aslında düşünürseniz sadece 4 hafta geçti, bu 4 hafta içinde ne kadar dramatik bir değişiklikyaşanmış olabilir ki?..30 Haziran tarihli bilançolarındaki değere göre, her 1 $ yerine 0.60$..Değil mi?Yani 4 hafta önceki biçmiş oldukları değere göre dolar başına 0.60 $..Ve şimdi, Merrill Lynch'in bu satış dolayısı ilebilanço kayıtlarında zarar yazacağını söylüyorlar.Şimdi bu varlıklar satıldı.Satıldıklarına göre, gerçeklerle yüzleşme vakti geldi.Bu işlemde yazdıkları zarar dolayısıyla, vergi öncesi karlarını 4,4 milyar $ azalttılar..Bu 4,4 milyar $ nereden geldi?Bunların değerini bilançolarında 11,1 milyar $ olarak göstermişlerdi,sattıklarında ellerine geçen 6,7 milyar $,aradaki fark da 4.4 milyar $..İlginç olan şey şu, kötü haberlerin sonuncusu da değil bu..En kötüsü buydu diye düşünmüş olabilirsiniz, ama değil.İlk başta bilançolarında 30.6 milyar $ değerinde gösterdikleri,sonra değerini 11.1 milyar $ indirdikleri bu varlıkları için,satış yaptıklarında 1 dolar karşılığında sadece 0.22 $ alabildiler.Bu değerleri belirlerken çok derin analizler yaptıklarını da düşünmüyorum doğrusu.30 haziran bilançolarında 11,1 milyar $ olarak göstermiş olmalarının sebebi,muhtemelen bazı vergisel hesaplamalar, veya başka birşey için bu sayının uygun olmasından kaynaklanmıştır.Bu varlıkların bilançodaki değerini düzelttiğiniz kanısını yaratmakiçin yeterli bir azaltım olduğunu düşünmüşlerdir.Azaltalım, ama insanları kurumumuz hakkında paniğe sevkedecek kadar çok da azaltmayalım...Ortadaki paragrafta da enteresan bilgiler var, ancak bu paragraf hakkında konuşmaya başlarsam en azından 20 dakika boyunca konuşurum. En iyisi bu paragrafı atlayalım....Simdi basin aciklamasindakibu son paragrafa bakalım.Herşeyin özü burada yazıyor.Bence bu paragraf size finans dünyasındakibilanço makyajlama teknikleri konusunda fikir veriyor olacaktır.Merril Lynch, alıcıya alış bedelinin %75'ine kadarfinansman sağlayacaktır.Yani Lone Star Fonu, bunları 6.7 milyar $ bedelle satın alıyor,ancak bunun %75'lik kısmını Merrill Lynch'ten kredi olarak kullanacak.Yani ne kadar borç veriyorlar?6.7 çarpı 0.75.ML, Lone Star'a yaklaşık 5 milyar $ kredi verecek....Lone Star Fonu aslında demiş oluyor ki, bu varlıklar gerçekten sıkıntılı,bunlara ancak 6.7 milyar $ öderim.Hakikaten kötü varlıklar.Bunları almak için kendi fonlarımı kullanmak istemem..Siz bunları almak için bize biraz kredi verin..Eğer normal bir zamanda Lone Star'a kredi açıyor olsalardı,durum bu kadar kötü gözükmezdi.Ve eğer günün birinde, bu varlıkların, bu CDO'ların değeri sıfıra inerse,Lone Star'ın dğer varlıklarından alacağınızı tahsil yoluna gidebilirsiniz, değil mi?.Eger alacağımızı Lone Star Fonu'nun diğer varlıklarından tahsil edebileceksek,bu kredi o kadar kötü olmayabilir,.emin değilim..Ama oldukça büyük bir özel sermaye şirketi olduklarını zannediyorum...Lone Star'a bu aktifleri sizden satın almaları için kredi açıyorsunuz.Eğer bir kurum sizden aldığı krediyi geri ödememeye karar verirse,alacaklarınızı kurtarmak için bu kurumun diğer varlıklarına rücu edeceksiniz.....Alıcının varlıkları neler?.Alıcının tek varlığı sizden kullandığı krediyle satın aldığı bu CDO'lar.Evet Lone Star kuvvetli bir özel sermaye şirketi, ancak unutmayın, bu CDO'ları satın alan Lone Star'ın kendisi değil.Bu CDO'ları Lone Star'ın bir yan kuruluşu alıyor,.yani ben öyle tahmin ediyorum..Yani sadece bu işlem için bir şirket kurduklarını, ve bu şirketin başkahiçbir varlığı olmadığını düşünüyorum.Yani eğer bu iştirakleri batarsa, geriye hiçbir şey kalmaz.Yani muhtemelen yaptıkları şu,özel amaçlı bir şirket kurdular, iştirakleri olan bu şirkete 1.7 milyar $ sermaye koydular.......Merrill Lynch de kurulmuş olan bu özel amaçlı şirkete 5 milyar $ kredi açtı.Ve sonra da Loan star tarafından kurulmuş olan bu özel amaçlı şirket gelip,Merrill Lynch'in bilançosundaki 6.7 milyar $lık varlığı, bu CDO'yu satın alıyor...Bu özel amaçlı şirket gelip bu CDO'ları satın alarak aslında Merrill Lynch'e yardım etmiş oluyor,çünkü bu sayede ML bilançosunda bunların değerini daha da düşürmek zorunda kalmayacak..Neler olurdu bir düşünün..Diyelim ki bu varliklarin degeri sifir.Yani tamamen degersizler.Bir onceki videoda bunun neden kaynaklanabileceğini açıklamıştım..Lone Star Fonu'nun kaybi nedir?Lone Star bu 5 milyari geri odemek zorunda degil..Biraz once dedik ki, alici bu isleme bağlı varlıkların dışında birşeye sahip değil..Yani, kredinin geri ödemesini sağlayabilecek tek şey bu varlıklar, bu CDO'lar, değil mi?Yani bu borcu geri odemezlerse, Merrill Lynch'intek yapabilecegi sey bu degersiz varliklari geri almaktir.Bu durumda ne olur?Lone Star Fonu yalnizca 1.7 milyar $ kaybeder.Bir de şunu düşünün, ya bu varlıkların gerçek değeri aslında 1.7 milyar $'sa?..Bu örnek uzerinde biraz duralim.Diyelim ki bu varlikların değeri 1.7 milyar $.Ve Lone Star da kullandığı bu 5 milyar $'lık krediyi geri ödemeye niyeti olmadığını belirtiyor..O zaman ne olacak?ML, 1.7 milyar $ değerindeki bu varlıkları geri alacak..Lone Star'ın bu işten yazabileceği zararın üst sınırı ne? 1.7 milyar $.Bu varlıklar için ne kadar ödemişlerdi? 1.7 milyar $.Lone Star bu varlıklar için 1.7 milyar $ ödeme yaptı vebunların değerinin yükselmesine oynuyorlar, 1.7 milyar $ ile 5 milyar $ arasında bir yere yükselmesine...1.7 milyar $ ödediler. Bu varlıkların bilançoda ilk gösterildikleri değerin %6'sı eder bu...Peki, ML'in hissedarlarına sadece 4 hafta önce bilançosunu açıklarken belirttiği değere göre ne kadar ödemiş oluyorlar?..4 hafta önceki bilançoda belirtilmiş olan değerin %15'ini.Gerçek hayattan bir örnek diye ben buna derim.Bu işlemi ben kurgulamadım, zaten bu kadarını ben bile kurgulayamazdım.ABD'deki finansal kuruluşlar arasındaki bazı işlemlere ilişkin bu videoyu umarım yararlı bulmuşsunuzdur. Okuduğum basın bildirisi hakkında yorumlarım bunlar, ancak tabii ki benim düşündüklerimin hepsi doğru olmayabilir, ve yorumlarımın sorumluluğu sadece bana aittir.Gene de, umarım ki bu yorumlar size gerçek hayattaki işleyiş hakkında düşünmek için yardımcı olmuştur.

Açıklama

CDO'ların ilişkin bir işlemin gerçek hayat örneği. Http://www.khanacademy.org/video?v=eZZkhSl8lMA: En fazla ücretsiz dersler

Bunu Paylaş:
 • Google+
 • E-Posta
Etiketler:

Khan Academy

Khan Academy

Misyonumuz, her yerde herkes için dünya standartlarında bir eğitim sağlamak. Tüm Khan Academy içerik www.khanacademy.org adresinden ücretsiz olarak sunulmaktadır.

YORUMLAR9.9/10

 • 160
  Olumlu
 • 1
  Olumsuz
 • 28
  Yorum
 • 41673
  Gösterim

SPONSOR VİDEO

Rastgele Yazarlar

 • ASUS North America

  ASUS North A

  12 AĞUSTOS 2008
 • Santozz Yazz

  Santozz Yazz

  23 Mart 2014
 • TechnoBuffalo

  TechnoBuffal

  8 HAZİRAN 2007

ANKETBu sayfa işinize yaradı mı?